สัมมนาเรื่อง ISO 9001:2008 - หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”

จำนวนคนดู 1065 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 

 

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“ISO 9001:2008 ” หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”

วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องชลลดา ชั้น 1 โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า

หลักการและเหตุผลจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กับการดำเนินงานที่มีการแข่งขันระหว่างองค์กรสูง การวางแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูงสุด ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยเหลือในการดำเนินงาน โดยมาตรฐาน ISO 9001 เป็นหนึงในเครื่องมือดังกล่าว การที่จะใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร สิ่งสำคัญที่สุดคือพนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดแต่ละข้ออย่างแม่นยำ เพื่อส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคณะกรรมการระบบบมาตรฐาน สายงานอุตสากรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตร

 หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”

วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียนสมาชิกสภาอุตสาหกรรม 1,000 บาท / ท่าน บุคคลทั่วไป 1,200 บาท / ท่าน(ราคานี้รวมค่าเอกสาร, ค่าอาหาร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย 3 %)สถานที่จัด: โรงแรม เอส.ดี. อเวนิวที่อยู่ของสถานที่จัด: 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700เบอร์โทรของสถานที่จัด: 0-2434-0400ห้อง-ชั้น: ห้องชลลดา ชั้น 1จำนวนคนสูงสุด: 130 คนค่าใช้จ่ายต่อคน: 5,500.00 บาทผู้จัดสัมมนา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวิธีเข้าร่วมการสัมมนาหรือการอบรม: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณรวมพร คุณอนุสรณ์ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2345–1172 – 6 โทรสาร 0-2345-1187 , 0-2345-1281-3 หรือ E-mail : roumpornw@off.fti.or.th , anusorns@off.fti.or.th
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ชลลดา, Transiton to ISO 9001:2008, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป, ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 24 เมษายน 2552

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด