สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการสื่อสารเเละประสานงานเพื่อผลลัพธ์ของการทำงาน

เทคนิคการสื่อสารเเละประสานงานเพื่อผลลัพธ์ของการทำงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจะทำให้งานราบรื่น ส่งผลถึงงานที่มีประสิทธิผล จำเป็นต้องมีเครื่องมือดี ๆ วิธีการดี ๆ ความร่วมมือดี ๆ ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ช่วยในการสื่อสาร และทำให้การทำงานร่วมกันชัดเจน และมีมุมมองที่เห็นเป้าหมายเดียวกัน ช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันของทุก ๆ คน ดังนั้น หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานให้ได้ผล นี้ ได้ออกมาเพื่อให้แนวทางในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างคนทำงานร่วมกัน และระหว่างหน่วยงาน เพื่อทำให้การทำงานราบรื่น มีทิศทางเดียวกัน เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้พนักงานในองค์กร มีขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งยังช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ด้วยรอยยิ้ม มีศักยภาพในการทำงานที่ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ทราบแนวทางและวิธีการในการสื่อสารและการประสานงานร่วมกัน

2. เพื่อเรียนรู้และนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน

3. เพื่อเรียนรู้และมีวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น

ผลที่คาดจะได้รับ

1) ได้วิธีการในการทำงานร่วมกัน ที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น

2) ได้เทคนิคในการสื่อสารและการประสานงานที่ดีขึ้น

3) ได้วิธีพัฒนาศักยภาพพนักงาน และสร้างสรรค์วิธีการทำงานที่ดีขึ้น ระหว่างทีมงาน 

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 15 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
 หัวข้อหลักสูตร

1.ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

2.เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

3.รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนา

4.หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

 5.การประสานงานเริ่มต้นที่ตัวเรา ทำให้ของเราให้ดีเยี่ยม ส่งงานด้วยคุณภาพ

6.การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน

7.เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

8.รู้งานของเรา รู้จักเพื่อนร่วมงานของเรา

9.รู้ความสำคัญของงาน ที่มีต่อองค์กรและลูกค้า

10.การประสานงาน ต้องช่วยลดระยะเวลา ทำให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพ

11.ติดตาม สอบถาม จนกระทั่งงานเสร็จสิ้น สมบูรณ์

 12.การจัดระบบการประสานงานกำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร

13.กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ

14.กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน

วิทยากร
วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบัน INWTraining
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ท่านใดที่สนใจอบรม
สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม: Milky House Workspace โชคชัย4

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,000 บาท (ราคาเต็ม 4,500 บาท)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 2,800 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินโนเวชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกุ้ง
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :098-820-9929 คุณกุ้ง

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสื่อสารเเละประสานงานเพื่อผลลัพธ์ของการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500.00บาท
• ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึ
2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต
2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีส่วนสำคัญ (Key Man)ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการนำ
5900บาท
มาเรียนรู้เทคนิคการตั้งคำถามที่ใช่ ตรงประเด็น และทรงพลัง โดยใช้ทฤษฎี Action Learning ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
3500.00บาท
จะว่าไปแล้ว “ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม” ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของความสามารถของบุคลากรในองค์กรไปแล้ว เพราะพนักงานต่างก็ถูก "คาดหวัง" เรื่องความคิดสร้างสรรค์และ การคิดเชิงนวัตกรรมในการวางแผนงาน การจัดการแก้ปัญหางานและลูกค้า แม้
4000บาท
เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับ ที่จะบริหารคนเก่ง (Talent Management) และคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood)
3900บาท
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์
2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต