สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง “Smart IT Solution : Global Competitiveness of Thai Textile”

จำนวนคนดู 2394 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เป็นการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปใช้ในการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ, นางสำรวย ภูเงิน, SHMS Regional Manager, สัมมนาฟรี บัญชี, ข้อกำหนดใหม่เรื่อง Outsource Process, ข้อกำหนดใหม่ของ ISO 9001:2008, กระบวนการ Outsource, ตัวอย่าง Outsource Proce

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด