ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง Low Frequency RFID Application (LF)

รหัสหลักสูตร: 4550

จำนวนคนดู 945 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง Low Frequency Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงการนำคลื่นความถี่ต่ำ หรือ Low Frequency Application ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน และสัตว์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, มหาวิทยาลัยบูรพา, summerschool.thailand, นักขายมืออาชีพ, อ่านเอกสารภาษาอังกฤษ, 24 เมษายน 2552, การฝึกฝนอาชีพ, ผู้เข้าร่วมอบรม, อัตราค่าอบรม, อบรม วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553, อบรม Mifare Smart Card, อบรม Cryptography Technic, สมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด