สัมมนาฟรี กับ อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ ด่วนรับจำนวนจำกัด

จำนวนคนดู 927 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 

ด่วน!!  สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

สสว. ขอเชิญร่วมงานสัมมนา (ครั้งที่ 1/ 2552)
 

ในหัวข้อเรื่อง “อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ”

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ แกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) กำหนดจัดงานสัมมนา (ครั้งที่ 1/ 2552) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ” ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยและของ SMEs รายสาขาอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อชี้แนะโอกาสการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs หรือส่งสัญญาณเตือนภัยในกรณีที่ธุรกิจอาจเกิดปัญหาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังเพื่อพัฒนาความรู้ในเชิงบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ SMEs ในแต่ละสาขาอาชีพ อันเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ในการปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่การเป็น Knowledge-based SMEs ที่สมบูรณ์แบบต่อไปอนึ่ง ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ได้แก่1. การสัมมนาประจำปีในช่วงเช้า โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม2. การฝึกอบรมฟรีเชิงปฏิบัติการ ในช่วงบ่าย เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมจำนวน 2 หลักสูตร โดยวิทยากรมืออาชีพ3. การจัดพื้นที่นิทรรศการในรูปแบบ “การออกร้านของผู้ประกอบการ SMEs การออกบู๊ทให้บริการ ของสถาบันการเงิน และบู๊ทการให้คำปรึกษาแนะนำของ สสว. สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” จำนวน 42 บู๊ท ประกอบด้วยบู๊ทร้านค้าตัวอย่าง บู๊ทผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงนวัตกรรม บู๊ทธุรกิจแฟรนไชส์ บู๊ทให้บริการปรึกษาแนะนำของสสว.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ บู๊ทให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อ ฯลฯในการนี้ สสว. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก สสว. ท่านผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ทางออนไลน์ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 เป็นอย่างช้า นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก สสว. หรือ SMEs ที่ประกอบวิชาชีพแฟรนไชส์ต้นแบบ หรือมีผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่น่าสนใจ เข้าร่วมออกบู๊ทเพื่อจัดแสดงนิทรรศการได้ในจำนวนจำกัด สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดกำหนดการ ใบสมัครสัมมนา ใบตอบรับยืนยัน และแผนที่สถานที่จัดงาน ได้ตามด้านล่างClick ดูรายละเอียดเพิ่มเติม[attachments size=small label=doctitle][attachments size=medium label=doctitle doctype=image docid=546]

\"แผนที่ไบเทคบางนา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยะพร, คุณสมศรี, คุณอริยวัตร,คุณมะลิวรรณ (สัมมนา/อบรม)และคุณทศพล (นิทรรศการ)โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา (สสว.)โทรศัพท์ : 02-278-8800 ต่อ 451, 466, 126, 129, 476โทรสาร 02-278-8800 ต่อ 146 E-mail: maliwan@sme.go.th
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด