เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาฟรี กับ อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ ด่วนรับจำนวนจำกัด

จำนวนคนดู 853 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี กับ อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ ด่วนรับจำนวนจำกัด
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

 

ด่วน!!  สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

สสว. ขอเชิญร่วมงานสัมมนา (ครั้งที่ 1/ 2552)
 

ในหัวข้อเรื่อง “อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ”

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ แกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) กำหนดจัดงานสัมมนา (ครั้งที่ 1/ 2552) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ” ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยและของ SMEs รายสาขาอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อชี้แนะโอกาสการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs หรือส่งสัญญาณเตือนภัยในกรณีที่ธุรกิจอาจเกิดปัญหาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังเพื่อพัฒนาความรู้ในเชิงบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ SMEs ในแต่ละสาขาอาชีพ อันเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ในการปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่การเป็น Knowledge-based SMEs ที่สมบูรณ์แบบต่อไปอนึ่ง ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ได้แก่1. การสัมมนาประจำปีในช่วงเช้า โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม2. การฝึกอบรมฟรีเชิงปฏิบัติการ ในช่วงบ่าย เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมจำนวน 2 หลักสูตร โดยวิทยากรมืออาชีพ3. การจัดพื้นที่นิทรรศการในรูปแบบ “การออกร้านของผู้ประกอบการ SMEs การออกบู๊ทให้บริการ ของสถาบันการเงิน และบู๊ทการให้คำปรึกษาแนะนำของ สสว. สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” จำนวน 42 บู๊ท ประกอบด้วยบู๊ทร้านค้าตัวอย่าง บู๊ทผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงนวัตกรรม บู๊ทธุรกิจแฟรนไชส์ บู๊ทให้บริการปรึกษาแนะนำของสสว.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ บู๊ทให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อ ฯลฯในการนี้ สสว. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก สสว. ท่านผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ทางออนไลน์ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 เป็นอย่างช้า นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก สสว. หรือ SMEs ที่ประกอบวิชาชีพแฟรนไชส์ต้นแบบ หรือมีผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่น่าสนใจ เข้าร่วมออกบู๊ทเพื่อจัดแสดงนิทรรศการได้ในจำนวนจำกัด สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดกำหนดการ ใบสมัครสัมมนา ใบตอบรับยืนยัน และแผนที่สถานที่จัดงาน ได้ตามด้านล่างClick ดูรายละเอียดเพิ่มเติม[attachments size=small label=doctitle][attachments size=medium label=doctitle doctype=image docid=546]

\"แผนที่ไบเทคบางนา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยะพร, คุณสมศรี, คุณอริยวัตร,คุณมะลิวรรณ (สัมมนา/อบรม)และคุณทศพล (นิทรรศการ)โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา (สสว.)โทรศัพท์ : 02-278-8800 ต่อ 451, 466, 126, 129, 476โทรสาร 02-278-8800 ต่อ 146 E-mail: maliwan@sme.go.th
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)