สัมมนาฟรี เรื่อง Mobile internet in Thailand (mobile marketing, advertising)

รหัสหลักสูตร: 4684

จำนวนคนดู 1147 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, สงครามด้านราคา, หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกสำหรับ SMEs”, อบรมหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกสำหรับ SMEs”, อบรม“การบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกสำหรับ SMEs”, ควา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด