สัมมนาหัวข้อ “ วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นไทย” ฟรี

จำนวนคนดู 945 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, พณฯ เกริกไกร จีระแพทย์, Best Forecasting and Inventory Replenishment, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, Young Entrepreneur, ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน, บมจ.ซีพีออลล์, ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจส่งออก, ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน, การถูกปฏิเสธการชำระเงินจาก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด