เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาหัวข้อ “ วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นไทย” ฟรี

จำนวนคนดู 839 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาหัวข้อ “ วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นไทย” ฟรี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, พณฯ เกริกไกร จีระแพทย์, Best Forecasting and Inventory Replenishment, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, Young Entrepreneur, ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน, บมจ.ซีพีออลล์, ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจส่งออก, ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน, การถูกปฏิเสธการชำระเงินจาก