ศิลปะการพูดในที่ชุมชน | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

จำนวนคนดู 478 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 3 กันยายน 2561 - 5 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 3 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 19 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

 คำอธิบายหลักสูตร

อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น"  โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามจากคนธรรมดาไปผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในหลักสูตรท่านจะได้รับองค์ความรู้ในหลักการพูด พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการพูดบนเวทีจริงโดยวิทยากรนักพูดมืออาชีพจากเวทีระดัย Talk Show อีกทั้ง เป็นคอร์สอบรมการพูดที่จะช่วยผู้ที่ขาดความมั่นใจในการพูด กลัวและประหม่า มีข้อมูลมากมายอยู่ในหัวแต่ถ่ายทอดไม่ได้ ได้รับความเข้าใจถึงหลักเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก การปรากฏตัวบนเวทีด้วยความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพที่สง่างาม เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการพูดโอกาสต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธ์ผลในการพูด

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันแรก

 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน 
 • การขจัดอาการประหม่า
 • การสร้างความมั่นใจในการพูด
 • สื่อและอุปกรณ์ในการพูด

          + ฝึกการใช้ไมโครโฟน

          + ฝึกเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนเวที

          + การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ

          + ฝึกการปรากฏตัวบนเวที

          + ฝึกการเดินขึัน-ลงเวที

          + ฝึกการยืนที่ถูกต้องบนเวที

 • หลักการทักที่ประชุม

          + การทักที่ประชุมอย่างเป็นทางการ

          + การทักที่ประชุมกึ่งทางการ

          + การทักที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

 • การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด

          + การเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในการพูด

          + การแต่งกายที่เหมาะสมในการพูด

          + บุคลิกภพที่ดีในการพูด

          + ข้อควรระวังในการแต่งกายในการพูด

 • การเตรียมการพูด

          + เทคนิคการเตรียมตัว

          + เทคนิคการฝึกซ้อมก่อนการพูด

 • การเรียบเรียงเนื้อหาในการพูด
 • หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 1 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 2 (ช่วงบ่าย)

วันที่สอง

 • การสร้างโครงเรื่องในการพูด
 • การลำดับเนื้อหาในการพูด (The Sequence Content)
 • วิธีการเรียบเรียงและลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
 • เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม (Getting Started)
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling Technique)
 • หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์
 • การพูดแบบจริงใจจากหัวใจนักพูด
 • การใช้นำเสียงในการพูด
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม
 • เทคนิคการพูดสั้น กระชับ แต่เนื้อหาครบถ้วนได้ใจความสมบูรณ์
 • การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟัง
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 3 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 4 (ช่วงบ่าย)
วันที่สาม

 • การพูดสุนทรพจน์
 • หลักในการพูดสุนทรพจน์
 • การใช้สายตาที่ดีในการพูดและเป็นธรรมชาติ
 • ทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติสร้างความประทับใจ
 • การใช้ท่าทางในการพูด
 • การพูดแบบสร้างภาพพจน์
 • การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟังและสร้างแรงบันดาลใจ
 • หลักการพูดโน้มน้าวจูงใจ
 • ไหวพริบปฏิภาณในการพูด
 • การพูดในโอกาสต่างๆ
 • การเป็นพิธีกร
 • หลักในการเป็นพิธีกรบนเวทีพูด
 • ข้อควรระวังในการพูด
 • คุณธรรมนักพูด
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 5 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 6 (ช่วงบ่าย)

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์วัฒนา วาทะพล

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

เจ้าของหนังสือ Pocket Book "ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ" ที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศการพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย TALK SHOW อนาคตธุรกิจไทยใน Thailand 4.0 ปัจจุบัน HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชนหัวข้อบรรยาย 1. หมวดการเป็นที่ปรึกษา (Consult System) ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับ

บุคคลทั่วไป, พนักงาน, ข้าราชการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ
สถานที่จัดงาน
โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 8,500.00 บาท ราคา 8,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ชื่อผู้ติดต่อ:Admin FIT Pro
เบอร์โทรศัพท์ :0869811584

หากท่านต้องการสมัคร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Public Speaking, การพูด, ศิลปะการพูด, ศิลปะการพูดในที่ชุมชน, อบรม ศิลปะการพูด, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
3900บาท
การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์
เขียน Business Email ยังไงให้ดูเป็นมืออาชีพ
600บาท
workshop ฝึกเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ พร้อมเรียนรู้การเขียนที่ถูกต้องและเหมาะสม
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  Communication Skills for Efficienc
3900บาท
มีกรอบความคิดและทัศนคติเชิงลบที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร ยึดตัวเองเป็นหลักในการสื่อสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้อื่น สื่อสารไปแล้วแต่กลับเข้าใจไม่ตรงกัน ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใ
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรเร่งรัด)
3900บาท
มีความมั่นใจ กล้าที่จะออกเสียง และตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์-จำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเจอบ่อยๆ และหาวิธีจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ
การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
3800บาท
การบริการ คือ “จุดยุทธศาสตร์หนึ่ง” ของความสำเร็จทางธุรกิจ และในทางกลับกันก็อาจจะกลายเป็น “จุดเปราะบางหนึ่ง” สู่ความสูญเสียของธุรกิจได้เช่นกัน เนื่องด้วยงานบริการเป็น “ด่านหน้า” ที่จะมีโอกาสถูกลูกค้า “เชิดชู” หรือ “ชิงชัง” เพราะทุก "จุดสัมผัส" ในวงจรธุร
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คำพูดที่ดีเพียง 1 ประโยค สามารถเป็นแสงสว่างและช่วยเหลือให้กับผู้คน ดังนั้นอาชีพวิทยากรถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น