หลักสูตรอบรม “การบริหารการเงินสำหรับ SMEs” “Become a Financial GURU in 4 days”

จำนวนคนดู 1076 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
   

ขอเรียนเชิญท่าน พบกับสุดยอดหลักสูตรอบรมด้านการเงินสาหรับ SMEs โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ

หลักสูตร                            Become  

                                                    “a Financial GURU”                                   

                                                                                                          in 4 Days

“การบริหารการเงินสาหรับSMEs”

สนับสนุนการอบรมโดย: มูลนิธิซิตี้ และ ธนาคารซิตี้แบงก์

อบรม ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

วันที่ 17, 19, 24 และ 26 มีนาคม 2552

เวลา 9.00 - 16.00 น.

(มีอาหารว่างและอาหารกลางวันบริการ)

หัวข้อในการอบรม
  • ปัจจัยความสาเร็จของ SMEs  โดย คุณวาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส [ผู้บริหาร บจก.นารายณ์ อินเตอร์เทรด]
  • จับประเด็นเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจ โดย คุณภัทร จึงกานต์กุล [ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ ช่อง 7]
  • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ/ธุรกิจ โดย คุณดุลยวิทย์ เลาทองดี [ผู้บริหาร บจก.เจียนนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ; Spicchio]
  • การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเพิ่มกลยุทธ์การบริหาร โดย รศ. สริตา บุนนาค [กรรมการตรวจสอบ บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่, ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย]
  • กลยุทธ์การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจ SMEs โดย คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ [กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีบีเอ็มที]
  • การบริหารต้นทุน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน โดย คุณกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย [ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด บจก. แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)]
  • รู้จักเศรษฐศาสตร์ เพื่อก้าวที่ชาญฉลาดของ SMEs โดย รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ [อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]
  • กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าอย่างไร ให้กาไรเพิ่ม โดย คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร [ผู้บริหาร บจก. โมลีแคร์; คาร์แลค 68]
  • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อดาเนินธุรกิจ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารซิตี้แบงก์
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ   2,000 +140(VAT 7%)= 2,140 บาท เท่านั้นเอง  จากปกติราคากว่า 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ติดต่อสารองการอบรมได้ที่ : คุณปาริชาติ หรือ คุณสุวิภา โทรศัพท์ 0-2229-3131-2 ต่อ 315, 275, 233  โทรสาร 0-2229-3130หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ต้องการฟื้นฟูหรือปูพื้นฐานด้านการเงินวิทยากรรศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รศ. สริตา บุนนาค คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ คุณภัทร จึงกานต์กุล คุณวาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส จาก Naraya คุณดุลยวิทย์ เลาทองดี จาก Spicchio Italian Pizza คุณกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย จาก Black Canyon คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร จาก Car-Lack 68 และ เจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินจาก Citibank Thailandสนใจดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม[attachments size=small label=doctitle]
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด