ความรู้พื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 1 (Solar cell system's Basic and Designing)

รหัสหลักสูตร: 50555

จำนวนคนดู 926 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางช่างไฟฟ้า ช่างโซล่าเซลล์ หรือผู้ที่สนใจทางด้านโซล่าเซลล์

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ตามความต้องการของลูกค้าได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. พื้นฐานไฟฟ้า (Basic of Electrical)

2. การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนาน (Serial & Parallel Connection)

3. ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system)

- ระบบ Off-Grid, ระบบ On-Grid, ระบบ Hybrid

4. ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ (Solar system’s Component)

- แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

- แบตเตอรี่สำหรับโซล่าเซลล์ (Deep Cycle Battery)

- เครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller)

- เครื่องแปลงกระแส (Inverter)

5. ระบบป้องกันโซล่าเซลล์ (Solar System Protection)

6. อุปกรณ์โครงยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting System)

7. การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์ (Solar System Design)

8. ฝึกปฏิบัติการต่อระบบโซล่าเซลล์แบบต่างๆ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โซล่าเซลล์, อบรมโซล่าเซลล์, ออกแบบโซล่าเซลล์, solar cell

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด