FREE SEMINAR! Enhancing the Network Security with New Technology

จำนวนคนดู 961 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

“Enhancing the Network Security with New Technology” “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กรด้วยเทคโนโลยีล่าสุด” งานสัมมนาที่จะทำให้ท่านผู้บริหารและผู้ดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร ทราบถึงปัญหาในการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในองค์กรและวิธีการในการบริหารจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงของภัยคุกคามต่างๆทาง Internet เหล่านั้น ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายที่เปี่ยมประสิทธิภาพ Update trend, ปัญหา และ Solution ที่จะทำให้ท่านเข้าใจและสามารถวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้ล่วงหน้า รวมทั้งเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาที่อาจเกิดจากภัยคุกคามด้านคอมพิวเตอร์ไว้อยู่ภายในขอบเขตที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับองค์กรที่กำลังมาแรงที่สุดในปัจจุบัน ฟรี ร่วมสัมมนาพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น Kaspersky Anti-Virus ใช้ฟรี 6 เดือน รวมทั้งรับโปรโมชั่นพิเศษสุดของ Solution ที่นำเสนอให้เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานนี้เท่านั้น

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อบรมความรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบชาวญี่ปุ่น, สัมมนาในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ไทย ด้วยการตลาดออนไลน์” ฟรี, ศักยภาพ SMEs ด้านการตลาดออนไลน์, สัมมนาฟรี เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร พร้อมรับแพคเกจสื่อโฆษณาออ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด