อบรมฟรี !! โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่น 2

จำนวนคนดู 1534 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หากคุณกำลังมองหาช่องทางดำเนินธุรกิจ หรือวางแผนขยายธุรกิจที่จะสร้างความต่างและโดนใจ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมฟรี ใน

            “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)”

รุ่นที่ 2 อบรม ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2552

อย่ารอช้า...สิ่งดีๆ รอคุณอยู่!!!  

สนใจสมัครด่วน!!! เพราะรับจำนวนจำกัด

รับสมัครในวันเสาร์-อาทิตย์

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น.

ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีเรื่องราวและสิ่งดีๆ ที่จะช่วยเติมเต็มสร้างฝันที่เป็นจริง เพียงขอให้คุณมีความมุ่งมั่น ขยัน และอดทน พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและวิธีบริหารจัดการอย่างมีศักยภาพและยั่งยืนสถานที่:ณ ห้องอบรมอาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามา)วันที่และเวลา :รุ่นที่ 2 อบรม ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2552  เวลา  08.30- 16.30 น.โดยอบรมเฉพาะวันเสาร์- วันอาทิตย์ เวลา 08.30- 16.30 น.

สนใจสมัครด่วน!!! เพราะรับจำนวนจำกัด

รับสมัครในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น.หลักฐานการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
มาส่งด้วยตนเองที่หน้าห้อง 312 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมกับทำการสอบข้อเขียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณทิพย์วรรณ 081-820-9209คุณอภิวัฒน์ 086 399 9700คุณวัลคุ์วดี 087 691 6039
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด