สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรที่ผู้บริหาร & หัวหน้างานไม่ควรพลาด...One Day One Skill - Feedback Skill

หลักสูตรที่ผู้บริหาร & หัวหน้างานไม่ควรพลาด...One Day One Skill - Feedback Skill
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
     Feedback คือ กุญแจสำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เพราะมนุษย์เรียนรู้เมื่อมีการลงมือทำและเมื่อลงมือทำจึงจะเห็นผลลัพธ์ ดังนั้นถ้าต้องการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การ Feedback อย่างถูกต้องจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้ที่รับการ Feedback จะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

     หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวัฎจักรของการ Feedback (Feedback Loops) รู้จักที่จะสังเกตปฎิกิริยาตอบสนองทางร่างกายเมื่อได้รับการ Feedback (Biofeedback) เรียนรู้หลากหลายรูปแบบของการ Feedback อาทิ การ Feedback แบบอัตโนมัติ การ Feedback ในภาวะที่รับรู้ทุกสิ่ง (Conscious feedback) เพื่อผู้เรียนจะสามารถสังเกตและ Feedback พฤติกรรม (ไม่ใช่ตัวบุคคล) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


วันที่จัดงาน
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
One Day One Skill - Feedback Skill


สิ่งที่จะได้เรียนรู้

•ฝึกการสังเกตตนเองเมื่อได้รับการ Feedback และทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

•เรียนรู้เทคนิควิธีการ Feedback ว่าควรจะ Feedback ผู้อื่นอย่างไร เมื่อไหร่

•ฝึกฝนการให้ Feedback ผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

โค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation: ICF)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
  • ผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่ต้องให้ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
สถานที่จัดงาน
โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ (Amara Bangkok) ถนนสุรวงศ์ หรือโรงแรมอื่นในระดับ 3-4 ดาว
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 5,900 บาท (ราคานี้รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน & ชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์ Early Bird ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลดเหลือ 5,000 บาท/ท่าน 

พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ดังนี้

  • โปร A (มาเป็นกลุ่ม): มา 3 ท่านลด 10%  
  • โปร B (ซื้อ 3 หลักสูตรล่วงหน้า): มา 1 ท่านลด 15%  
  • โปร C (พนักงานในเครือซีพี): มา 1 ท่านลด 10%  
  • โปร D (แฟนคลับ (ลูกค้าเก่า)): มา 2 ท่านลด 15%  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพชรพร พรหมพันธุ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0639194757,028551553

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรที่ผู้บริหาร & หัวหน้างานไม่ควรพลาด...One Day One Skill - Feedback Skill
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4000บาท
หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
3500บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. เมื่อมีปัญหาร
3900บาท
หลักสูตรที่จะทำให้หัวหน้างานทุกคนเก่งใน 4 ด้าน เพื่อก้าวเข้าสู่หัวหน้างานยุค 4.0
2900บาท
อบรมหลักสูตร Competency-based Training Roadmap ในวันที่ 28 มิถุนายน กับทาง HRDZENTER ลดพิเศษทุกที่นั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้และเข้าใจ แนวทางการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
3800บาท
เพื่อถ่ายทอดแนวการทำงานเชิงรุก ให้เหมาะสมกับบุคลิก แนวคิด และสไตล์ ของผู้เข้าอบรม 2.เพื่อให้เห็นผู้เข้าอบรมได้สัมผัสถึง การรู้จัก เข้าใจ เลือก และมุ่งมั่นกับการฝึกฝน ร่วมพิสูจน์ความเป็นคนใหม่ในคนเดิม ของผู้เข้าอบรมด้วยพลังภายในตัวคุณ
3800.00บาท
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ  เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินงานอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารและการจัดการที่ดี
3900บาท
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR FOR NON HR) วิทยากร: ดร.กฤติน กุลเพ็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรื