คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร จัดอบรมพิเศษ “ การสื่อสาร และ PR. ผ่าวิกฤต ” เน้นทฤษฏี- ปฏิบัติ กับนักสื่อสารการตลาดและนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 523

จำนวนคนดู 1098 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สมัครด่วน !!  รับจำนวนจำกัด

โครงการอบรมพิเศษหลักสูตร การสื่อสาร และ PR.ผ่าวิกฤต

( CREATIVE INTEGRATED COMMUNICATION )

วันที่ 24 และ 25 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้องบรรยาย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคารวานิช 2 วิทยาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ โทร. 02-988-3655 , 02-988-3666 ต่อ 2333 และ 2334 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 11 เมษายนนี้

\"e0b8a0e0b8b2e0b89ee0b8ad_top__\"

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีสูง การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะก้าวทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นสำคัญยิ่ง การบริหารงานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ภายใต้แนวคิดรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการตลาด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สนองต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด

โครงการอบรมพิเศษหลักสูตร การสื่อสาร และ PR.ผ่าวิกฤต

 ( CREATIVE INTEGRATED COMMUNICATION )

ขึ้นโดยจะเป็นหลักสูตรอบรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การตลาดอย่างมืออาชีพ เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด พร้อมทั้งฝึกทักษะการวางแผนงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ คือ
  • ผู้ที่เข้ามาอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิค
  • วิธีการวางแผนงานจากผู้มีประสบการณ์จริงอย่างเป็นกันเอง 
  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  วิทยากรรับเชิญพิเศษในการอบรมครั้งนี้
  • คุณสุภี พงษ์พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )
  • คุณสุดรัก จรรยาวงษ์ ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน )
    วัน เวลา สถานที่:วันที่ 24 และ 25 เมษายน 2552เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องบรรยาย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคารวานิช 2 วิทยาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่สมัครด่วน !!   รับจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ โทร. 02-988-3655 , 02-988-3666 ต่อ 2333 และ 2334 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 11 เมษายนนี้ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณพัชรา ศรีทอง โทร. 081-827-0647
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด