เชิญเข้าร่วมสัมมนหลักสูตร “นักขายพันธุ์ใหม่” เพื่อเพิ่มยอดขายในยามเศรษฐกิจวิกฤติ

รหัสหลักสูตร: 530

จำนวนคนดู 938 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 

 

 

เชิญเข้าร่วมสัมมนหลักสูตร

 “นักขายพันธุ์ใหม่”

เพื่อเพิ่มยอดขายในยามเศรษฐกิจวิกฤติ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552เวลา: 09.00 น. – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้แนวคิดและทักษะของการขาย-การตลาดสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการขายเชิงรุก (Proactive Selling) และการสร้างคุณสมบัติของพนักงานขายที่เหมาะสำหรับรูปแบบการขายเชิงรุก ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของ Workshop และเรียนรู้จาก case study เพิ่มเติมหัวข้อการอบรม/กำหนดการ:· แนวคิดการขายเชิงรุก (Proactive Selling)        Ø Consult sales & Solution        Ø Trust based selling· ความหมายของสินค้าที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่นักขายมืออาชีพต้องทราบ (Integrated Product)· ยุทธศาสตร์การเลือกลูกค้าที่สร้าง Value ให้กับการขาย· เทคนิคการเจาะตลาดของคู่แข่ง· เทคนิคการป้องกันคู่แข่งและการคุมตลาด· คำถาม 4ประเภท (Tag why, trade, Flip, Flow) เพื่อนำไปสู่การเสนอขาย· ทักษะในการเสนอขายแบบ FAB· ทักษะการวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง· ทักษะการตอบข้อโต้แย้ง 3 ระดับ· เทคนิคการปิดการขาย 4 ประเภทที่ยากต่อการปฏิเสธวิทยากร :ดร. สุรชาติ กิ่มมณี· ผู้จัดการฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท เนสเล่ โปรดักท์ (ไทยแลนด์) อินค์· ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บ.อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จก.· วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนสถานที่:ห้องสัมมนา ชั้น 5 บริษัท อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดวันที่และเวลา :วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552เวลา: 09.00 น. – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)ค่าลงทะเบียน :ท่านละ 1,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิสติดต่อ : คุณจอยโทรศัพท์ : 02-240-3939-4602-240-3936-7Website : www.ig2u.comฝ่ายการตลาด Tel: 0-2240-3939-46 ต่อ 214-219E-mail : mkt.ImageGroup@gmail.com, mkt@ig2u.comWebsite : http://www.ig2u.com

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด