สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การบริหารพลังสุขภาพจิต (RQ) เพื่อความสุขในการทำงาน

การบริหารพลังสุขภาพจิต (RQ) เพื่อความสุขในการทำงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จัก RQ และองค์ประกอบของ RQ 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักหลักการสร้าง และฝึกบริหาร RQ แต่ละด้าน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้าน RQ ไปปรับใช้สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน
วันที่จัดงาน
16-ก.ค-61 / 08.30-16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. ทำไมต้องมี RQ / ความสำคัญ และประโยชน์ของ RQ
  2. ผลร้าย และอันตรายจากการทำงานที่มีต่อร่างกายและจิตใจ
  3. หลักการสร้าง และฝึกกำหนดพลังสุขภาพจิตแต่ละด้าน
  4. การบริหารพลังสุขภาพจิต (IQ) กับการทำงาน 
  5. หลักการพัฒนา และยกระดับพลังสุขภาพจิต (IQ) 
วิทยากร
อาจารย์สิทธิทัศน์ ทองสุข
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พนักงานตำแหน่งสำคัญ

หัวหน้างาน

ผู้บริหารทุกระดับ

สถานที่จัดงาน
สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1.00 บาท  ราคา 1,000 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***

Free เอกสารประกอบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ


โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ In-house

1.ราคา 10,000 ทุกหลักสูตร

2.หลักสูตรที่ 2 ลด 20% 

3.หลักสูตรที่ 3 ขึ้นไปลด 50% ทันที

4.หลักสูตรที่ 6 ฟรี พร้อมบัตรสมาชิกรายปี

พร้อม เอกสารประกอบและเกียรติบัตร


ชำระในนาม บริษัท ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดเซฟวัน (นครราชสีมา) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 408-983991-7

ขอให้ท่านโอนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมส่งพร้อมส่งสลิปหรือเอกสารการชำระเงินที่คุณณัฐศรัณย์

Line ID : natsarunbps หรือ E-mail: baiboonbps@gmail.com 

และโทรแจ้งที่เบอร์ 044-001140 , 097-3578268

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส
ชื่อผู้ติดต่อ:ณัฐศรัณย์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :044001140/0647963682

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารพลังสุขภาพจิต (RQ) เพื่อความสุขในการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสร้างความประทับใจต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลูกค้า และต่อผู้ที่ต้องประสานงาน คือ สื่อสารของตนเอง เพื่อนำไปความสำเร็จของทั้งทีมงานและองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จากที่บริษัท..(ชื่อลูกค้า).... ได้ว่าจ้างบริษัท ........(ชื่อบริษัท).........ให้ดูแลและรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft skills ให้แก่หนักงานได้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ตามพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นจะเป็น “
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการ
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
3800บาท
การเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าว รายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยเกี่ยวข้องกับทักษะในการสื่อสาร บทบาทที่สำคัญมากในการสื่อสารทางธุรกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อการชักชวนโน้มน้าว (Pers
3900บาท
เป็นฐานเริ่มต้นของการมีภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง เพื่อความพร้อมในการแสดงออกในการบริหารงานด้วยนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการงาน สังคม และครอบครัว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
3900บาท
รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม • สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ • เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ • เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี • เทคนิคก