สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การคิดบวกแบบสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น (Cresitive Thinking @ Work)

การคิดบวกแบบสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น (Cresitive Thinking @ Work)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวความคิดและแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตและการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงความคิดและพฤติกรรมทางลบที่บั่นทอนสุขภาพจิตของตนเองและทีม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสื่อสารและอยู่ร่วม - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีความสุข
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใส่ใจในความคิดและความรู้สึกของคนรอบข้าง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเปิดใจ กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และดีงาม
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและกับหน่วยงานมากขึ้น
วันที่จัดงาน
26-มิ.ย.-61 / 08.30 - 16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 2. การคิดบวก (Positive Thinking)
 3. การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Cresitive Thinking)
 4. แนวทางการสร้างสรรค์บรรยากาศเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Cresitive Climate)
 5. แนวทางการสร้างเป้าหมายในการทำงานอย่างสรรค์ (Focus Thinking)
 6. แนวทางการค้นหา และกำจัดกับดักทางความคิด และสิ่งที่เป็นอุปสรรค (Negative Thinking Decreasing)
 7. แนวทางการเพิ่มความคิดทางบวก (Positive Thinking Increasing)
 8. การใช้ความคิดทางบวกอย่างสร้างสรรค์สร้างความผูกพันอันดีในองค์กร (Engagement)
วิทยากร
อาจารย์สิทธิทัศน์ ทองสุข
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เจ้าหน้าที่อบรมพัฒนา ฝายทรัพยากรบุคคล

พนักงาน หัวหน้างานและผู้บริหารทุกระดับ

สถานที่จัดงาน
สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1.00 บาท 1,000 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***

Free เอกสารประกอบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ


โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ In-house

1.ราคา 10,000 ทุกหลักสูตร

2.หลักสูตรที่ 2 ลด 20% 

3.หลักสูตรที่ 3 ขึ้นไปลด 50% ทันที

4.หลักสูตรที่ 6 ฟรี พร้อมบัตรสมาชิกรายปี

พร้อม เอกสารประกอบและเกียรติบัตร


ชำระในนาม บริษัท ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดเซฟวัน (นครราชสีมา) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 408-983991-7

ขอให้ท่านโอนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมส่งพร้อมส่งสลิปหรือเอกสารการชำระเงินที่คุณณัฐศรัณย์

Line ID :natsarunbps หรือ E-mail: baiboonbps@gmail.com 

และโทรแจ้งที่เบอร์ 044-001140 , 097-3578268


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส
ชื่อผู้ติดต่อ:ณัฐศรัณย์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :044001140/0647963682

หากท่านต้องการสมัคร การคิดบวกแบบสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น (Cresitive Thinking @ Work)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต
4000บาท
เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
3900บาท
เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำแล
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
3900บาท
ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
3900บาท
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (LINE MANAGER) แต่เป็นบุคคลสำคัญในการนำเครื่องมือหรือระบบงาน HRต่างๆ ไปใช้จริง ไม่สามารถนำเครื่องมือหรือระบบ HR ต่างๆ ไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้เช่น ผู้จัดการผลิต, ผู้จัดการซ่อมบำรุง,ผู้จัดการตลาด, ผู้จัด
3900บาท
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเอง ด้านการสื่อสารการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ทางธุรกิจให้เกิดผล