การคิดบวกแบบสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การคิดบวกแบบสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น

จำนวนคนดู 1600 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การคิดบวกแบบสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวความคิดและแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตและการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงความคิดและพฤติกรรมทางลบที่บั่นทอนสุขภาพจิตของตนเองและทีม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสื่อสารและอยู่ร่วม - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีความสุข
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใส่ใจในความคิดและความรู้สึกของคนรอบข้าง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเปิดใจ กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และดีงาม
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและกับหน่วยงานมากขึ้น
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 2. การคิดบวก (Positive Thinking)
 3. การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ (Cresitive Thinking)
 4. แนวทางการสร้างสรรค์บรรยากาศเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Cresitive Climate)
 5. แนวทางการสร้างเป้าหมายในการทำงานอย่างสรรค์ (Focus Thinking)
 6. แนวทางการค้นหา และกำจัดกับดักทางความคิด และสิ่งที่เป็นอุปสรรค (Negative Thinking Decreasing)
 7. แนวทางการเพิ่มความคิดทางบวก (Positive Thinking Increasing)
 8. การใช้ความคิดทางบวกอย่างสร้างสรรค์สร้างความผูกพันอันดีในองค์กร (Engagement)
วิทยากร
ดูประวัติ

สิทธิทัศน์ ทองสุข

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

คำค้นประกาศนี้ Tags: Cresitive, คุณภาพชีวิตการทำงาน, พัฒนาองค์กร, ทัศนคติ, อบรมโคราช
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการนำเสนอ ได้เรียนรู้ถึงสุดยอดเทคนิคในการสร้างข้อมูลและนำเสนอผลงาน
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
3900บาท
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะมีความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกิดประสิทธิผลของงานอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุด
การวางแผนและดำเนินงานสรรหาเชิงรุกอย่างได้ผล (Planning & Implementing Proactive Recruitment)
3900บาท
เทคนิคและข้อคิดสำหรับการปรับแนวทางสรรหาบุคลากรขององค์กรของท่านให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ พร้อมทดลองวางแผนปฏิบัติงานสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment Plan) ที่นำไปใช้งานในองค์กรได้จริง !!!
เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan รุ่นที่ 4
4000บาท
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice)
4000บาท
เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
… เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
Sales Supervisor & Area Manager
4,500บาท
ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่ Sales Supervisor และ Area Manager ทุกคน เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดยอดขายของบริษัท
การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC
4,000บาท
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่า