สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า....เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

จำนวนคนดู 311 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า....เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 มิถุนายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 23 สิงหาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 68 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การกระจายสินค้า เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ที่สำคัญเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน แบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยอีกหลายกระบวน เช่น กระบวนการสั่งซื้อ กระบวนการคลังสินค้า กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง กระบวนการบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขนส่ง ซึ่งเมือรวมกันเป็นกระบวนการกระจายสินค้าแล้ว มักประสบปัญหาความผิดพลาด ความล่าช้า ความเสียหายมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็น และที่สำคัญย่อมมีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรง

แม้ในหลายองค์กรจะมีประสบการณ์ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ถูกแก้ไขก็มักจะวนเวียนกลับมาเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า จนกลายเป็นว่าปัญหาในการกระจายสินค้าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถระงับได้อย่างจริงจัง

จากปัญหาการกระจายสินค้าที่ในหลายๆ องค์กร ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องสะสม จนกลายเป็นปัญหาในชีวิตการบริการประจำวันซึ่งมีผลทำให้ศักยภาพในการให้บริการลูกค้าและศักยภาพในการแข่งขันลดลงจนทำให้กลาย”เป็นจุดสลบขององค์กร” จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน” หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ของกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อนำมาประเมินและจัดทำการป้องกันปัญหาในการกระจายสินค้าให้ได้มากที่สุด และที่สำคัญเมื่อมีขั้นตอนใด ทรัพยากรในส่วนไหน ช่วงรอบเวลาการทำงานเมื่อไร ที่เกิดปัญหาติดขัด บกพร่อง เสียหายล่าช้า ทำอย่างไรให้ทีมงานหรือผู้บริหารก็จะสามารถรับรู้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถใช้หลักการหรือสูตรสำเร็จในการประยุกต์ใช้ เพื่อระงับและป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์


หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์ (objective)  

•เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง

•สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อควบคุมคุณภาพการกระจายสินค้าด้วยแนวคิดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

•เพื่อให้เข้าใจแนวคิดในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและปรับปรุงผลิตภาพ

•สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจแบบองค์รวม

ตารางการอบรม Agenda                                                                                           

08:30 น. ลงทะเบียน 

09:00 น. เปิดการสัมมนา 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง

  • รูปแบบของปัญหาในการกระจายสินค้า
  • เครื่องมือในการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหาอุปสรรค
  • โครงสร้างพื้นฐานของปัญหาในแต่ละกระบวนการย่อย
  • มุมมองต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุง
  • การประเมินสมรรถนะและความสามารถในการกระจายสินค้า


10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 


ส่วนที่ 2 การควบคุมคุณภาพด้วยแนวคิดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

(Quick Response & Customer Service Center)

  • แนวคิด กระบวนการ และกลยุทธ์ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • กระบวนการให้บริการลูกค้า – Customer Service
  • การพัฒนาไปสู่ ศูนย์ควบคุมการให้บริการลูกค้า-Customer Tower Center

12:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.

ส่วนที่ 3 แนวคิดในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการปรับปรุงผลิตภาพ

(Cost & Productivity Improvement Concept)

•แนวคิดและหลักการประเมินค่าใช้จ่าย/ต้นทุนกิจกรรม Activity-Based Costing

•10 ขั้นตอนในการประเมิน ควบคุมและลดต้นทุนการกระจายสินค้า

•การนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 


ส่วนที่ 4 การควบคุมและปรับปรุงทั้งกระบวนการทางธุรกิจ

(Business Process Improvement)

• แนวคิดและหลักการปรับปรุงที่เน้นแบบองค์รวม – Integrated & Hoslistic Improvement

• การประยุกต์เครื่องมือหลายรูปแบบตามความเหมาะสมแต่ละทรัพยากร

• กรณีตัวอย่างของการปรับปรุงทั้งกระบวนการ BPI2/BPM

 16:30 น. ช่วงตอบคำถาม  


-

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน


Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

สำหรับองค์กร (คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนา 3,900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

Early Bird จ่ายก่อนล่วงหน้า ราคาพิเศษท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

รวม เอกสารอบรม วิทยากร  อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง Coffee Break 2 มื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0866183752

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า....เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Cost Supply Chain, การปรับปรุงงานในโลจิสติกส์, Logistic & Supply chain
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนนะคะ
อบรมหลักสูตร competency
3900บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”
3900บาท
วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ การบริหารความขัดแย้ง
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ
3900บาท
ารควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา
Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งแรกของ Brand Inside ในหัวข้อ New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย ร่วมกันค้นหาคำตอบว่าค้าปลีกไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในยุคที่อีคอมเมิร์ซกำลังมาแรง
ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด
3,900บาท
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ