สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ให้แก่พนักงานได้มีองค์ความรู้และทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ให้แก่พนักงานได้มีองค์ความรู้และทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
จากที่บริษัท..(ชื่อลูกค้า).... ได้ว่าจ้างบริษัท ........(ชื่อบริษัท).........ให้ดูแลและรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft skills ให้แก่หนักงานได้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ตามพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นจะเป็น “สถาบันให้องค์ความรู้ด้านการลงทุนในทุนมนุษย์ในทุกรูปแบบ”

เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค “The Fourth Industrial Revolution” หรือ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), Internet of Things (IoT), นาโนเทคโนโลยี, การพิมพ์ 3 มิติ ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะมีผลทั้งต่อชีวิตผู้คน รูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึง “ตลาดงาน” ที่ในอดีตพึ่งพา “มนุษย์” เป็นหลัก และในช่วงเวลานี้มี ได้มีหลายๆสายงานนำเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานมนุษย์ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิผลที่ดีกว่า ในต้นทุนต่ำลง

ในรายงาน “The Future of Jobs” จัดทำขึ้นโดย “World Economic Forum” ได้รวบรวม 10 ทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการใน ปี 2020 โดยครอบคลุมทุกสายอาชีพ และทุกระดับการทำงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับบริหารควรมี ประกอบด้วย

1. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

4. ทักษะการบริหารจัดการบุคคล (People Management)

5. ทักษะการทำงานร่วมกัน (Coordinating with Others)

6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

7. ทักษะรู้จักประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision Making)

8. ทักษะมีใจรักบริการ (Service Orientation)

9. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

10. ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility)

ทางบริษัทได้เล็งเห็นว่า “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) เป็น 1 ใน 3 ทักษะแรกที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการในปี 2020 ทางบริษัทจึงได้นำเสนอหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ให้แก่พนักงานในหน่วยงานของท่านได้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน และสามารถค้นพบวิถีทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์และมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย


วันที่จัดงาน
23 มิ.ย. 2561

เวลา 9.00-16.00

หัวข้ออบรมสัมมนา
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ให้แก่พนักงานได้มีองค์ความรู้และทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน 
วิทยากร
พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ (โชน)

เจ้าของธุรกิจ , วิทยากร , อาจารย์พิเศษ , นักเขียน, กระบวนกร (Facilitator)

เจ้าของแฟนเพจธุรกิจ smediy คิดเพื่อ sme เพื่อ sme


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
คนที่อยากพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
สถานที่จัดงาน
สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

45/4 หมู่.5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 Mobile : 063-195-0101

 Line id :@eta-thai 


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ฟรี

เป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
ชื่อผู้ติดต่อ:อิ๋ว
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :063-195-0202

หากท่านต้องการสมัคร โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ให้แก่พนักงานได้มีองค์ความรู้และทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จากที่บริษัท..(ชื่อลูกค้า).... ได้ว่าจ้างบริษัท ........(ชื่อบริษัท).........ให้ดูแลและรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft skills ให้แก่หนักงานได้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับในการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ตามพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นจะเป็น “
15000บาท
จัดเต็มทักษะการขายแบบครบเครื่องกับเหล่าวิทยากรนักขายเครื่องประดับมือโปร พร้อมพัฒนาบุคลิกภาพ และเรียนแต่งหน้าจาก MAC
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่สุดของการ "รู้จักตัวเองและศักยภาพของตนเองจากพหุปัญญาทั้ง 10 ด้าน" เพื่อเลือกสายการเรียน เลือกอาชีพการงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ฟรี สแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว และวิเคราะห์ศักยภาพด้านที่เด่นและด้อย
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
3500บาท
การใช้เวลา 24 ชม ในทุกๆวันของคุณในการทำงานและการใช้ชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ เป็นเรื่องที่ทุกๆคนโดยเฉพาะคนทำงานมีความต้องการและมีความปรารถนาที่ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่การทำงานและการบริหารงานนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ ศาสตร์ และศิลปะ
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อ อบรม ให้บุคคลทั่วไปมีความรู้งานขายออนไลน์ อย่างมีผลลัพธ์ ใน Work shop