สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Internal Audit of IATF 16949: 2016 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016

Internal Audit of IATF 16949: 2016 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำหรับระบบ IATF 16949 : 2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคด้านการต่าง ๆ ในการตรวจที่จำเป็นได้แก่ การวางแผน การจัดทีมตรวจ การทำตารางการตรวจ วิธีการตรวจ การพิจารณาความไม่สอดคล้องและการติดตามปิดประเด็นที่เกิดประสิทธิผล รวมไปถึงการทำกิจกรรมกลุ่มโดยทำการตรวจสอบจริง ซึ่งจะช่วยเข้าใจถึงทักษะต่าง ๆที่จำเป็นและการรับสถานการณ์ ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และการรายงานความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ

โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยประสบการณ์การตรวจจริงควบคู่กับการแสดงการตรวจโดยการยกตัวอย่างจากสถานการณ์ตรวจจริง จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:

•เข้าใจถึงความจำเป็นของการตรวจสอบภายใน

•สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และดำเนินการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ

•สามารถจัดทำรายการตรวจสอบตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2016

•สามารถนำเสนอการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล


วันที่จัดงาน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร :

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพภายใน

นิยามและคำศัพท์ต่างๆ

ประเภทของการตรวจติดตามคุณภาพ

ทักษะของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ความรู้ด้านเครื่องมือบริหารระบบ IATF 16949 : 2016 (Core Tools) สำหรับการตรวจ

วิธีการรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ

วงจรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน , การเตรียมตัว , การดำเนินการ ,การรายงานผล สำหรับการตรวจ

การตรวจตามข้อกำหนด IATF16949:2016 (ข้อ 4,5,6,7,8,9,10)

การจัดทำรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามข้อกำหนด

การจำลองสถานการณ์การตรวจสอบจริง (Muck Audit)

การนำเสนอและการรายงานการตรวจสอบจากการจำลองสถานการณ์

ถาม - ตอบ


กำหนดการฝึกอบรม :

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ

เวลาพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.


วิทยากร
วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3,300 บาท(ไม่รวม VAT 7%)


การชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร E-mail aranya.chaidejsuriya@gmail.com

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร Internal Audit of IATF 16949: 2016 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
Promotion ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น วันที่ 14 ก.พ. 61 ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
3900บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีคว
3500.00บาท
สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen” เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงการลดต้นทุนการผลิต สินค้า และบริการ ที่องค์กรสามารถทำได้ด้วยต้นเอง โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการปฏิบัต
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ
6800บาท
ปัจจุบันธุรกิจ ต่างก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันทางด้านต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานเป็นต้นทุนที่มีสำคัญมาก หากเราสามารถกำหนดและวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) จึงเป็นหลักการที่สามารถช่วย
3800บาท
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งก
4500บาท
ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันองค์กรหลายแห่งให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอันดับแรกตามหลักการของ “Safety First”
3900บาท
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำง
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage