สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่าเทียมกันหมด คือวันละ 24 ชั่วโมง และไม่ว่าเราจะใช้เวลาได้ดีหรือไม่เพียงใดก็ตาม เวลาก็ผ่านเลยไปด้วยความเร็วที่เท่ากันทุกคน และเรามักจะพบกับความจริงที่ว่าเราไม่สามารถทำงานได้ทันตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ เรามักจะพลาดโอกาสที่สำคัญๆ ในชีวิต และเรามักจะใช้เวลาอย่างไม่เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่ควรจะเป็น
วันที่จัดงาน
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•1. เข้าใจความสำคัญของเวลา และหลักการในการบริหารเวลา

2. วิเคราะห์การใช้เวลาของตนเอง และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการใช้เวลา

3. วิธีการในการขจัดการผัดวันประกันพรุ่ง

4. การจัดลำดับการทำงาน

5. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนิสัยในการใช้เวลา

3. หัวข้อการบรรยาย

1. ลักษณะและความสำคัญของเวลา

เนื่องจากแต่ละคนมีปัญหาในการใช้เวลาไม่เหมือนกัน ดังนั้นการปรับปรุงวิธีการใช้เวลาและการทำงานของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันไปด้วย ผู้เข้าอบรมจะได้รับการสำรวจนิสัยในการใช้เวลาของตนเองเพื่อหาข้อควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงวิธีการจัดสรรเวลาในแต่ะวัน เพื่อให้สามารถแบ่งเวลาให้กับทุกอย่างอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถีงเวลาที่ใช้ในการทำงาน เวลาที่มีให้กับครอบครัว สังคม และเวลาที่มีให้กับตัวเอง

2. นิสัยการทำงานที่ควรปรับปรุง

แต่ละคนมีนิสัยการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เช่นบางคนก็ชอบความสมบูรณ์แบบ บางคนก็ช่างวิตกกังวล บางคนก็ชอบแบบไฟลนก้น เป็นต้น นิสัยเหล่านี้ทำให้คนเราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือเสียเวลามากเกินไปในการทำงานเมื่อเทียบกับผลงานที่ได้รับ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการสำรวจตัวเอง ว่ามีนิสัยการทำงานที่ควรได้รับการปรับปรุงบ้างหรือไม่ รวมถึงวิธีการปรับปรุงนิสัยดังกล่าว นอกจากนี้จะได้มีการบรรยายถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขการผัดวันประกันพรุ่ง และการจัดการกับสิ่งที่มารบกวนการทำงานซึ่งทำให้เราต้องเสียเวลา และต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่บ่อยๆได้อีกด้วย

3. การวิเคราะห์งานและเวลาที่ใช้ในการทำงาน

คนบางคนทำงานอยู่ตลออดเวลา แต่ก็พบว่าทำงานไม่ทันและมีงานเร่งด่วนเข้ามาตลอดเวลา และยังพบอีกว่างานที่เสร็จไปมากมายนั้นล้วนแต่เป็นงานที่ไม่สำคัญ ส่วนงานที่สำคัญนั้นกลับไม่ได้ทำ ทั้งนี้เป็นเพราะเราไม่ได้จัดลำดับก่อน-หลังของการทำงานให้ดี ซึ่งการจัดลำดับก่อน-หลังของการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับทั้งความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละชิ้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เราควรแบ่งเวลาในการทำงานแต่ละชิ้นให้พอเหมาะพอดี เพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานอย่างเร่งรีบและไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปในแต่ละงาน

กำหนดการฝึกอบรม

09.00 – 10.30 ลักษณะและความสำคัญของเวลา

  การสำรวจปัญหาในการใช้เวลาของแต่ละคน

  การจัดสรรเวลาในแต่ละวัน

  การสำรวจการจัดสรรเวลาและการปรับปรุง

10.30 – 10.45พัก

10.45 – 12.00การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

  นิสัยการทำงานที่ควรปรับปรุง

  การผัดวันประกันพรุ่ง

  การสำรวจสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่ง

  วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง

12.00 – 13.00 พัก

13.00 – 14.30 เวลาที่ไม่อาจควบคุมได้

  การจัดการกับเรื่องที่ทำให้เสียเวลา

14.30 – 14.45พัก

14.45 – 16.00การจัดลำดับความสำคัญของงาน

  การวางแผนการใช้เวลา

  การบันทึกลงเวลา

16.00 – 16.30การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยการใช้เวลา

  ข้อเสนอแนะเพื่อการประหยัดเวลา


วิทยากร
อ.ยุทธวินัย
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,400.00 บาท ค่าสัมมนา 3,700 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

Early Bird ชำระล่วงหน้าค่าอบรมท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Time Management
3900บาท
วันนี้หลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหา ไม่สามารถนำระบบหรือเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆที่องค์กรได้จัดทำขึ้นไป IMPLEMENT ใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้ เช่น JOB DESCRIPTION (JD),ระบบ COMPETENCY, CAREER PATH, TALENT MANAGEMENT ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจา
3900บาท
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะ
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
3900บาท
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเอง ด้านการสื่อสารการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ทางธุรกิจให้เกิดผล
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
1,000บาท
หลักสูตร Guide for HR-Excellent ออกแบบขึ้นจากการเก็บเกี่ยวข้อมูลรายละเอียดของงานด้าน HR กว่า 25 ปีในการทำงาน ประกอบกับความปราถนาอันแรงกล้าที่มีต่ออาชีพ HR ต้องการให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ คนรัก HR หรือคนที่กำลังตัดสินใจจะก้าวเข้าสู่อาชีพ HR มีกำลังใจ มีพ
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
3900บาท
เรียนเชิญอบรมหลักสูตรใหม่ กับทางHRDZENTER ในหลักสูตร การสื่อสารกับลูกน้องต่างสไตล์และต่างช่วงวัย อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication in Different Work Style and Generation) เนื้อหาเข้มข้นตลอดการอบรม