Microsoft Excel Basic | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Microsoft Excel Basic

จำนวนคนดู 57 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Microsoft Excel Basic
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน Excel ในระดับเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาจะเน้นในส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวันเริ่มจาก การใช้งานเบื้องต้น การป้อนและ แก้ไขข้อมูล การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน การจัดรูปแบบข้อมูลให้สวยงาม การพิมพ์เวิร์กชีต ออกทางเครื่องพิมพ์
หัวข้ออบรมสัมมนา
การสร้าง Workbook และ Worksheet

 • การสร้าง Workbook ใหม่ 
 • การเปิดและปิด Workbook 
 • การ Save Workbook 

การใช้งาน Worksheet

 • การสร้าง Sheet ใหม่ 
 • การเพิ่มและลบ Sheet 
 • การเปลี่ยนชื่อ Sheet 

การป้อนและแก้ไขข้อมูลในเซล

 • การป้อนและแก้ไขข้อมูล 
 • การก๊อปปี้และย้ายตำแหน่งเซล 
 • การเพิ่ม ลบ ซ่อนแถวหรือคอลัมน์ 
 • การปรับขนาดความสูง ความกว้างของแถวและคอลัมน์ 

การสร้างสูตรคำนวณ

 • การใช้เครื่องหมายและหลักการคำนวณใน Excel 
 • การสร้างสูตร การลบ และแก้ไขสูตร 
 • การก๊อบปี้สูตร และเทคนิคในการก๊อบปี้ 
 • การสร้างสูตรโดยใช้ AutoSum 
 • การอ้างอิงสูตรแบบ Relative และ Absolute 
 • การใช้ฟังก์ชันทางสถิติที่สำคัญ เช่น Average, Max, Min 

การจัดรูปแบบ Worksheet

 • การ Format Cell ของตัวอักษร ตัวเลข 
 • การใส่สีพื้น ตีเส้น 
 • การลบเฉพาะ Format ออก 
 • การก๊อบปี้รูปแบบด้วย Format Painter 

การจัดรูปแบบการพิมพ์

 • การดูเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Print Preview 
 • การแบ่งหน้ากระดาษด้วย Page Break Preview 
 • การกำหนด Print Area  
 • การสร้าง Header และ Footer

วิทยากร
อ.วสุธันทร์ ชัยสกุลสุรินทร์
คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, Excel Basic
สัมมนาฟรี เรื่อง “Digital Age Survival Kit ปรับตัวได้...ไม่ตกยุค”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้นในประเทศ
Effective Presentation Design
4500บาท
การออกแบบสไลด์ที่ถูกหลักมีองค์ประกอบหลายอย่างที่คุณควรจะต้องรู้ เช่น แนวคิดการสร้างสไลด์ ความรู้เรื่องทฤษฏีของสี ความเข้าใจเรื่องฟอนต์ การจัดองค์ประกอบของภาพ การใช้งานไอคอน การจัดรูปแบบของกราฟ การใช้งาน Animation ฯลฯ
เรียนอีคอมเมอร์ช
305บาท
การใช้งานสารสนเทศ Internet, google ,Facebook,Web Blogger
อบรม AUTOCAD
7500บาท
ผู้ที่อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ ในงานอุตสหกรรม
เรื่อง “Data Literacy, The Digital Wisdom ติดเกราะป้องกันภัย ฉลาดใช้ข้อมูล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ICDL Asia Digital Literacy 2018
ไม่มีค่าใช้จ่าย
“เวทีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปรับตัว และการพัฒนาขีดความสามารถของฝีมือแรงงานให้ก้าวทันอุตสาหกรรมในยุค 4.0”
เรียนรู้ PEAK โปรแกรมบัญชีที่ไม่ต้องทำบัญชี 21
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มารู้จักกันว่า PEAK ช่วยในการทำบัญชีและปิดงบได้อย่างไร
อบรมเด็กและเยาวชน เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดรนและหุ่นยนต์
4900บาท
อบรม 2 รุ่น ๆ ละ 50 คนต่อหลักสูตร สมัครเป็นกลุ่ม 10 คนแถมฟรี 1 คน แต่ละหลักสูตรจะเน้นทักษะในการฝึกด้านเขียนโปรแกรมและฝึกบิน ฝึกลงโปรแกรม