สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

หลักสูตร การพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

           การทำงาน เมื่อมีเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือความสำเร็จที่มูลค่าเพิ่มขึ้น เราคงไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยลำพัง หรือมอบหมายให้คนทำงานรับผิดชอบเพียงคนเดียวได้อีกต่อไป แต่การทำงานร่วมกันมากกว่าหนึ่งคน ต้องมีกติกา มีระเบียบขั้นตอนเพิ่มขึ้น และยิ่งต้องมีจำนวนคนมากเท่าไหร่ จำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการทำงาน กฎ ระเบียบ ข้อตกลง รวมถึงความรู้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น จึงจะสามารถทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายได้

             การสร้างทีมขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างไดอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป แต่การทำงานให้ได้ผลสำเร็จ ได้ Productivity ตามที่องค์กรคาดหวังหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้นั้น ทีม หรือสมาชิกของหน่วยงาน จะต้องมีความรัก สามัคคี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจะสามารถทำงานที่ยาก ซับซ้อน หรือ รับผิดชอบดูแลเป้าหมายงานที่มีมูลค่าสูงๆ ได้ จนเป็นที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

วัตถุประสงค์

            1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างทีม การทำงานเป็นทีม

            2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของทีม

            3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความแนวทาง หรือเท็คนิคในการพัฒนา รักษาความสัมพันธ์ของทีม เพื่อให้สามารถรับผิดชอบเป้าหมายการทำงานที่ยาก และมีมูลค่าสูงขึ้น


วันที่จัดงาน
วันที่  10/08/2561 เวลา  08.00-16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

            1เทคนิคการคิดและปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อทีม

            2แนวทางการสร้างจิตสำนึกในการมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม

            3เสริมเทคนิค แนวทางการการสื่อสารที่ดี และมี การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

            4สร้างความเข้าใจและ "ตระหนักในบทบาทน้าที่" ของสมาชิกในทีม เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร

            5แนวทางสร้างความมุ่งมั่นในผลสำเร็จ จากผลงานของทีมที่มีคุณภาพสูง

            6สร้างจิตสำนึกรักในทีม รักในเป้าหมายส่วนรวม หรือองค์กร ด้วยใจปรารถนาอยากอยู่สร้างผลงานร่วมกัน

วิทยากร
อาจารย์สิทธิทัศน์ ทองสุข
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจ
สถานที่จัดงาน
สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1.00 บาท บาทราคา 1,000 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***

Free เอกสารประกอบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ


โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ In-house

1.ราคา 10,000 ทุกหลักสูตร

2.หลักสูตรที่ 2 ลด 20%

3.หลักสูตรที่ 3 ขึ้นไปลด 50% ทันที

4.หลักสูตรที่ 6 ฟรี พร้อมบัตรสมาชิกรายปี

พร้อม เอกสารประกอบและเกียรติบัตร


ชำระในนาม บริษัท ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดเซฟวัน (นครราชสีมา) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 408-983991-7

ขอให้ท่านโอนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมส่งพร้อมส่งสลิปหรือเอกสารการชำระเงินที่คุณณัฐศรัณย์

Line ID :natsarunbps หรือ E-mail: baiboonbps@gmail.com

และโทรแจ้งที่เบอร์ 044-001140 , 097-3578268
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณณัฐศรัณย์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :044001140/0973578268

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้) (INTEGRATED OF DISCIPLINE MANAGEMENT)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคสามารถนำไปใช้ในการบริหารวินัย เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำวันได้จริง และก่อเกิดประโยชน์แก่งานขององค์กรหรือหน่วยงาน
3900บาท
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยังต้องบริหารคนในหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กร หากพนักงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานขาดความมีวินัยเมื่อใด ย่อมส่งผลกระทบต่องานอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้จัดกา
3900บาท
กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้) (INTEGRATED OF DISCIPLINE MANAGEMENT) ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยังต้องบริหารคนในหน่วยงาน เพื่อ
3900บาท
หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคนโดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ กา
4000บาท
การมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD)ให้กับทีมงาน HR ในองค์กรยุค Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3900บาท
1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่มืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อม – การเตรียมใจสู่การบรรยาย 3) หลักของการนำเสนอ – การเตรียมข้อมูลในการบรรยาย – ก
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับวิธีคิด วิธีทำ และจิตวิทยาในการสร้างความสุข การบริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของงาน
4000บาท
เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ