สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

The Art of Managing Your Sales Team

จำนวนคนดู 140 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
The Art of Managing Your Sales Team
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตร 2 วันสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายยุคใหม่ กับโค้ช 2 ป้า ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงการขาย & การตลาด

มาเรียนรู้แบบเจาะลึกพร้อมฝึก Workshop เข้มข้น ในหลักสูตร The Art of Managing Your Sales Team


     การแข่งขันในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามความต้องการของลูกค้าและเทรนด์ตลาดโลก ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายขายถือเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทีมสามารถเพิ่มยอดขายและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่คาดหวัง แต่นอกจากทักษะการขายแล้ว ผู้บริหารในระดับนี้ต้องมีศิลปะในการบริหารทีม สามารถวางแผนให้ทีมดำเนินงานได้อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมงานฝ่ายขายเรียนรู้ศิลปะการบริหารและพัฒนาทีมงานโดยใช้ทักษะการโค้ช ทั้งการฟัง การตั้งคำถาม และการ Feedback รวมทั้งแก้ปัญหาของทีมโดยใช้เครื่องมือด้านการโค้ช ซึ่งจะช่วยให้ทีมพบวิธีแก้ปัญหาในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกิดการบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 


สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ชเบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทีม
  • ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือด้านการโค้ช เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
  • ฝึกทักษะการ Feedback เพื่อให้ทีมเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

พิเศษ...ท่านจะได้รับ 

  • Handout
  • Pre & Post-test 
  • Certificate / E-Certificate

วิทยากร
ดูประวัติ

ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าทับทิม )

การตลาด/การขาย (การขาย, การสร้างแบรนด์)

โค้ชมืออาชีพจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: SALES, ขาย, ทีมงาน, บริหารทีม, เพิ่มยอดขาย, โค้ช
Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล
3800บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้....อย่างไร  พนักงานขายของท่าน สามารถเรียกลูกค้า และต้อนรับลูกค้าของท่านได้อย่างประทับใจหรือไม่ ?  พนักงานขายของท่าน สามารถเปิดการขาย ตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายได้ดีเพียงใด ?  พนักงานขายของท่าน สามารถสร้างยอดขายและกำไรให้บริษ
หลักสูตร DIGITAL MARKETING
3900บาท
เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล 1. นักขาย/นักการตลาด ต้องปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล อัพเดทภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอลในปัจจุบัน 2. โลกยุคดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เราต้องปรับตัวให้ทันกับลูกค้า 3. ว
สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก
3800บาท
: งานกิจการค้าปลีกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องเป็นบุคคลที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ต้องมีจิตสัมผัสของผู้ประกอบการท
เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0
3800บาท
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
เทคนิคการขายและการต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์และโทรศัพท์
3800บาท
ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย  ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้นเป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหร
สร้างพลัง-เสริมทักษะการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร
3800บาท
พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้
การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน
3800บาท
การแข่งขันในปัจจุบัน ตลาดยุค 4.0 ทำให้เทคนิคการขายต้องพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่เข้าพบลูกค้าแล้วก็เสนอขายเท่านั้น ยังต้องมีการวางแผนและใช้ทักษะต่างๆอย่างชำนาญ ในการ อ่านใจ จูงใจผู้ซื้อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักขายกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม-ผู้ประกอบการ