สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

The Art of Managing Your Sales Team

จำนวนคนดู 171 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
The Art of Managing Your Sales Team
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตร 2 วันสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายยุคใหม่ กับโค้ช 2 ป้า ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงการขาย & การตลาด

มาเรียนรู้แบบเจาะลึกพร้อมฝึก Workshop เข้มข้น ในหลักสูตร The Art of Managing Your Sales Team


     การแข่งขันในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามความต้องการของลูกค้าและเทรนด์ตลาดโลก ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายขายถือเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทีมสามารถเพิ่มยอดขายและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่คาดหวัง แต่นอกจากทักษะการขายแล้ว ผู้บริหารในระดับนี้ต้องมีศิลปะในการบริหารทีม สามารถวางแผนให้ทีมดำเนินงานได้อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมงานฝ่ายขายเรียนรู้ศิลปะการบริหารและพัฒนาทีมงานโดยใช้ทักษะการโค้ช ทั้งการฟัง การตั้งคำถาม และการ Feedback รวมทั้งแก้ปัญหาของทีมโดยใช้เครื่องมือด้านการโค้ช ซึ่งจะช่วยให้ทีมพบวิธีแก้ปัญหาในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกิดการบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 


สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ชเบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารทีม
  • ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือด้านการโค้ช เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
  • ฝึกทักษะการ Feedback เพื่อให้ทีมเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

พิเศษ...ท่านจะได้รับ 

  • Handout
  • Pre & Post-test 
  • Certificate / E-Certificate

วิทยากร
ดูประวัติ

ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าทับทิม )

การตลาด/การขาย (การขาย, การสร้างแบรนด์)

โค้ชมืออาชีพจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: SALES, ขาย, ทีมงาน, บริหารทีม, เพิ่มยอดขาย, โค้ช
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
3900บาท
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอ
หลักสูตร การสื่อสารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
3900บาท
ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน · ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน · เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า · สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน · ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้อ
การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน
3800บาท
การแข่งขันในปัจจุบัน ตลาดยุค 4.0 ทำให้เทคนิคการขายต้องพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่เข้าพบลูกค้าแล้วก็เสนอขายเท่านั้น ยังต้องมีการวางแผนและใช้ทักษะต่างๆอย่างชำนาญ ในการ อ่านใจ จูงใจผู้ซื้อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักขายกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม-ผู้ประกอบการ
Professional Sales & Proactive Sales Skills
3900บาท
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการค้า ซึ่งทุกบริษัทต่างต้องการรักษาดึงดูดและช่วงชิงลูกค้า เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จึงหลีกหนีไม่พ้นในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขาย และทัศนคติให้มีประสิทธิ ผลสูงส
สัมมนา เพิ่มยอดขาย ง่ายจริงๆ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เวทีที่เปิดให้คุณ ได้รู้เคล็ดลับการ "เปิดการขาย" แบบมืออาชีพ ได้โปรโมทสินค้า ประชาสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์ สานธุรกิจ พบปะเพื่อนใหม่ทางธุรกิจ และเกิดยอดขาย จริง ในงาน
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์ DIGITAL MARKETING
3900บาท
เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล 1. นักขาย/นักการตลาด ต้องปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล อัพเดทภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอลในปัจจุบัน 2. โลกยุคดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เราต้องปรับตัวให้ทันกับลูกค้า 3. ว
เทคนิคการขายยุค 4.0 Modification to keep up with Selling 4.0
3900บาท
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสา
กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
3800บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขายมีความมั่นใจ และกล้าที่จะปิดการขายด้วยวิถีทางที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้ยอดขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติงานหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาลูกค้า... สร้างโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น