สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Feedback Skill (รุ่นที่ 2)

จำนวนคนดู 180 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Feedback Skill (รุ่นที่ 2)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การ Feedback คนอื่นในเรื่องที่ต้องปรับปรุงเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้เขาเข้าใจว่าเราเจตนาดี ซึ่งการทำ Workshop ทำให้เข้าใจว่า Feedback ไม่ได้หมายถึงแค่คำพูด แต่ยังรวมถึงภาษา ท่าทาง สีหน้า อารมณ์ที่สื่อออกไปด้วย


     Feedback คือ กุญแจสำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เพราะมนุษย์เรียนรู้เมื่อมีการลงมือทำและเมื่อลงมือทำจึงจะเห็นผลลัพธ์ ดังนั้นถ้าต้องการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การ Feedback อย่างถูกต้องจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้ที่รับการ Feedback จะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

     หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวัฎจักรของการ Feedback (Feedback Loops) รู้จักที่จะสังเกตปฎิกิริยาตอบสนองทางร่างกายเมื่อได้รับการ Feedback (Biofeedback) เรียนรู้หลากหลายรูปแบบของการ Feedback อาทิ การ Feedback แบบอัตโนมัติ การ Feedback ในภาวะที่รับรู้ทุกสิ่ง (Conscious feedback) เพื่อผู้เรียนจะสามารถสังเกตและ Feedback พฤติกรรม (ไม่ใช่ตัวบุคคล) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ฝึกการสังเกตตนเองเมื่อได้รับการ Feedback และทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น 
  • เรียนรู้เทคนิควิธีการ Feedback ว่าควรจะ Feedback ผู้อื่นอย่างไร เมื่อไหร่ 
  • ฝึกฝนการให้ Feedback ผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Feedback, พัฒนาตนเอง, โค้ช, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว
Analytical Skill for Logical  Thinking การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3900บาท
Workshop : Logical Thinking Skill ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเ
การประเมินผลการปฎิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผล
3400บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาและพนักงานพบเจอกันเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์หลายประการ ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal System) ที่มีประสิทธิผลจะจูงใจให้พนักงานในการทำงาน สามารถรักษาพนักงานท
ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท และความสำคัญของงานธุรการยุคใหม่ เสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
3900บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน
ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่นที่ 2
13500บาท
ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงและปฎิบัติงานจริงในการวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer
5700บาท
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD Officer
หลักสูตรกฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน(transfer pricing)
963บาท
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนเพื่อถ่ายโอนกำไร ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน กฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ