สัมมนาฟรี \"การบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างไร?\"

รหัสหลักสูตร: 5524

จำนวนคนดู 1007 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้

ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ที่ทำธุรกิจได้ทราบเทคนิคการจัดการและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, พณฯ เกริกไกร จีระแพทย์, Best Forecasting and Inventory Replenishment, Jobs, Facebook Profile, ภัทร โปรเกรส, สัมมนาฟรี พ.ค. 54, สัมมนาฟรี!! ลงทุนหุ้นออนไลน์ง่ายแค่คลิก, มิ.ย. 54, สัมมนาฟรี มิถุนายน 2554, สัมมนาฟรี!! ลงทุนอนุพันธ์ออนไลน์ง่ายแค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด