สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Active Listening Skill

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Active Listening Skill
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

การสื่อสารที่ดีที่สุด มิใช่การพูดดีมีวาทศิลป์ แต่จุดเริ่มต้นคือ “การฟังอย่างตั้งใจ” 

หลายอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการสนทนาเป็นหลัก อาทิ Sales, Marketing, Customer Service

หากคุณไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าสื่อสาร ก็จะไม่มีทางรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้เลย  

คุณเชื่อไหมว่าความคิดของมนุษย์เร็วกว่าแสง หลายครั้งที่เรา “ได้ยิน” (Hear) แต่ไม่ได้หมายความว่าเรากำลัง “ฟัง” (Listen) อยู่ ทักษะการฟังถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสื่อสาร ในโลกของการทำงานยุคปัจจุบัน สิ่งที่ขาดหายไปคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการสื่อสารสองทาง เมื่อเราฟัง เราจะรู้ว่าจะถามอะไร และเมื่อเราตั้งใจฟัง เรารู้ว่าคำถามทรงพลังคืออะไร

หลักสูตรทักษะการฟัง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยใช้ทฤษฎี Action Learning ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และทฤษฎีการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้เราไม่เพียงเรียนรู้ทฤษฎีและเทคนิคการฟัง แต่ยังออกแบบมาให้มีการทดลอง และฝึกทักษะการฟังเพื่อสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในการทำงานทุกวัน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  •  ทฤษฎี Action Learning ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  
  • เรียนรู้ทฤษฎีและเทคนิคการฟัง การสื่อสาร รวมถึงทดลองทำ Workshop  
  • ฝึกทักษะการฟัง เพื่อนำกลับไปใช้ปฎิบัติจริงในการทำงาน  

พิเศษ...ท่านจะได้รับ

  • Pre & Post-test  
  • Certificate / E-Certificate

วิทยากร
ดูประวัติ

นพวรรณ โพสพสวัสดิ์ (โค้ชปุ๊ย)

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

โค้ชมืออาชีพจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ระดับ Professional Certified Coach: PCC

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: SALES, MARKETING, การสื่อสาร, หัวหน้างาน, พัฒนาตนเอง, การฟัง
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques for The Success)
4000บาท
“กระชับ เข้าใจง่ายแก่การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือในการFeedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน”
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ และเจ้านายไว้วางใจ
3900บาท
ผู้เข้าเรียนจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกน้องปรารถนาและองค์กรต้องการ
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ Professional Administration for New Gen
3900บาท
บทบาทของธุรการจะเปลี่ยนไป เมื่อเรียนรู้ทักษะ และ เทคนิคการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ