สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Active Listening Skill

จำนวนคนดู 71 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Active Listening Skill
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การสื่อสารที่ดีที่สุด มิใช่การพูดดีมีวาทศิลป์ แต่จุดเริ่มต้นคือ “การฟังอย่างตั้งใจ” 

หลายอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการสนทนาเป็นหลัก อาทิ Sales, Marketing, Customer Service

หากคุณไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าสื่อสาร ก็จะไม่มีทางรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้เลย  

คุณเชื่อไหมว่าความคิดของมนุษย์เร็วกว่าแสง หลายครั้งที่เรา “ได้ยิน” (Hear) แต่ไม่ได้หมายความว่าเรากำลัง “ฟัง” (Listen) อยู่ ทักษะการฟังถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสื่อสาร ในโลกของการทำงานยุคปัจจุบัน สิ่งที่ขาดหายไปคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการสื่อสารสองทาง เมื่อเราฟัง เราจะรู้ว่าจะถามอะไร และเมื่อเราตั้งใจฟัง เรารู้ว่าคำถามทรงพลังคืออะไร

หลักสูตรทักษะการฟัง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยใช้ทฤษฎี Action Learning ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และทฤษฎีการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้เราไม่เพียงเรียนรู้ทฤษฎีและเทคนิคการฟัง แต่ยังออกแบบมาให้มีการทดลอง และฝึกทักษะการฟังเพื่อสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในการทำงานทุกวัน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  •  ทฤษฎี Action Learning ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  
  • เรียนรู้ทฤษฎีและเทคนิคการฟัง การสื่อสาร รวมถึงทดลองทำ Workshop  
  • ฝึกทักษะการฟัง เพื่อนำกลับไปใช้ปฎิบัติจริงในการทำงาน  

พิเศษ...ท่านจะได้รับ

  • Pre & Post-test  
  • Certificate / E-Certificate

วิทยากร
ดูประวัติ

นพวรรณ โพสพสวัสดิ์ (โค้ชปุ๊ย)

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

โค้ชมืออาชีพจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ระดับ Professional Certified Coach: PCC

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
Sales, Marketing, Customer Service รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการสนทนาเป็นหลัก

มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าสื่อสาร เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพราะการสื่อสารที่ดีที่สุด มิใช่การพูดดีมีวาทศิลป์ แต่จุดเริ่มต้นคือ “การฟังอย่างตั้งใจ"

สถานที่จัดงาน
โรงแรมอัมรา กรุงเทพ (Amara Bangkok) ถนนสุรวงศ์ หรือโรงแรมอื่นในระดับเทียบเท่า
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท ราคา 5,900.00 บาทค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 5,900 บาท (ราคานี้รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน & ชำระเงินภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ลดเหลือ 5,015 บาท/ท่าน

พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ดังนี้ 

  •  โปร A (มาเป็นกลุ่ม): มา 3 ท่านลด 10%  
  • โปร B (ซื้อ 3 หลักสูตรล่วงหน้า): มา 1 ท่านลด 15%  
  • โปร C (พนักงานในเครือซีพี): มา 1 ท่านลด 10%  
  • โปร D (แฟนคลับ (ลูกค้าเก่า)): มา 2 ท่านลด 15%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพชรพร พรหมพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ :0639194757,028551553

หากท่านต้องการสมัคร Active Listening Skill
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: SALES, MARKETING, การสื่อสาร, หัวหน้างาน, พัฒนาตนเอง, การฟัง
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
เคล็ดไม่ (ลับ) สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงาน และปรับวิธีการทำงานให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชากับ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ Professional Administration for New Gen
3900บาท
บทบาทของธุรการจะเปลี่ยนไป เมื่อเรียนรู้ทักษะ และ เทคนิคการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา
ประเด็น การบริหารงาน HR ที่ดีมีคุณภาพต่อองค์กร
3900บาท
เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคล มีเทคนิคในการนำหลักไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมปัญหา มาใช้ในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์การ
ทักษะการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยง สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
4,000.00บาท
เพื่อให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ นำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีบทบาทของการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในงาน เพิ่มศักยภาพตนเองและสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน