สัมมนาประจำไตรมาส \"จัดพอร์ตหุ้นเด่น รับเลือกตั้ง\" บล.เกียตินาคิน

จำนวนคนดู 916 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

จัดพอร์ตหุ้นเด่น รับเลือกตั้ง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, Forum, การยกระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์, คุณ กวี มานิตสุภวงษ์, สัมมนาฟรี 15 มิถุนายน 2554, สัมมนาฟรี 16 มิถุนายน 2554, บล.บัวหลวง, สัมมนาฟรี หัวข้อ: บัวหลวง ฟันธงหุ้น หลังเลือกตั้ง, นัก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด