สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

บริหารนาย ทำได้จริงหรือ?

จำนวนคนดู 552 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บริหารนาย ทำได้จริงหรือ?
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

เชิญชวนท่านมาร่วมเรียนรู้คุณค่าของความต่าง  ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

เพื่อสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และสังคมที่มีความสุขมากขึ้น  กับโครงการแบ่งปันความรู้สู่สังคม 

รับสิทธิ์เข้าฟังสัมมนาฟรีเพียงท่านบริจาคเงินไม่จำกัดจำนวนให้กับ PIM SMART

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

     กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างการศึกษาปัจจุบัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีนักศึกษารวมกว่า 10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและฐานะครอบครัวค่อนข้างลำบาก ทำให้นักศึกษาต้องทำงานพิเศษหรือทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพถึงแม้นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ แล้ว แต่ก็แบ่งเบาภาระได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นักศึกษาเหล่านี้ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” จะช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของนักศึกษาที่ยังขาดแคลน เพื่อให้นักศึกษาสามารถรักษาสมดุลทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานรวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแง่มุมอื่นๆ ด้วยPIM SMART เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนดมีกรรมการบริหารกองทุนที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน พร้อมรายงานการรับ-จ่าย ให้แก่ท่านผู้บริจาคตามระเบียบการจัดตั้งกองทุน


     “เราเชื่อว่า สังคมนี้มีโอกาสที่พร้อมรอการแบ่งปันอยู่มากมายร่วมกันสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับ PIM SMART กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” 


วิทยากร
ดูประวัติ

โค้ชอมรรัตน์ ประทุมมา (จอย)

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, ฝ่ายบุคคล)

โค้ชมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยลายผิววิทยา

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหาร, การสื่อสาร, บุคลิกภาพ, หัวหน้า, เจ้านาย, สัมพันธภาพ
การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่งขันได้ เช่น เรื่องคุณภาพ ทั้งการให้บริการ และคุณภาพของสินค้า หรือต้นท
เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่
6900บาท
งาน HR ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้นำเอาเครื่องมือและเทคนิควิธีมาใช้เพื่อให้บริหารจัดการ คนทำงาน และช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะเตรียมความพร้อมให้นัก HR
การคิดเชิงกลยุทธ์  : Strategic Thinking
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ ้ HR for non HR
3900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ในราคาสมาชิกทันที ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก
เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (HR Tools & Tricks for Non HR) รุ่นที่ 3
4000บาท
การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานเรื่องเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรของท่าน
หลักสูตร Customer Focus on Sales & Service
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคและหลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และประเภทของลูกค้าได้ รวมถึงการใช้เทคนิคและหลักจิตวิทยาเพื่อบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
เทคนิคการบริหารเพื่อเสริมความภักดีต่อองค์กร
3400บาท
ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะพนักงานที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สำคัญที่สุด เน้นไปที่ การสร้างเสริมสมรรถนะ (Competence) และความภักดีต่อองค์กร (Employee Loyalty) เนื่องจากสองเงื่อนไขนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดต่
เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล