สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

บริหารนาย ทำได้จริงหรือ?

จำนวนคนดู 667 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บริหารนาย ทำได้จริงหรือ?
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

เชิญชวนท่านมาร่วมเรียนรู้คุณค่าของความต่าง  ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

เพื่อสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และสังคมที่มีความสุขมากขึ้น  กับโครงการแบ่งปันความรู้สู่สังคม 

รับสิทธิ์เข้าฟังสัมมนาฟรีเพียงท่านบริจาคเงินไม่จำกัดจำนวนให้กับ PIM SMART

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

     กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างการศึกษาปัจจุบัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีนักศึกษารวมกว่า 10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและฐานะครอบครัวค่อนข้างลำบาก ทำให้นักศึกษาต้องทำงานพิเศษหรือทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพถึงแม้นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ แล้ว แต่ก็แบ่งเบาภาระได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นักศึกษาเหล่านี้ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” จะช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของนักศึกษาที่ยังขาดแคลน เพื่อให้นักศึกษาสามารถรักษาสมดุลทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานรวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแง่มุมอื่นๆ ด้วยPIM SMART เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนดมีกรรมการบริหารกองทุนที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน พร้อมรายงานการรับ-จ่าย ให้แก่ท่านผู้บริจาคตามระเบียบการจัดตั้งกองทุน


     “เราเชื่อว่า สังคมนี้มีโอกาสที่พร้อมรอการแบ่งปันอยู่มากมายร่วมกันสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับ PIM SMART กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” 


วิทยากร
ดูประวัติ

โค้ชอมรรัตน์ ประทุมมา (จอย)

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, ฝ่ายบุคคล)

โค้ชมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยลายผิววิทยา

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหาร, การสื่อสาร, บุคลิกภาพ, หัวหน้า, เจ้านาย, สัมพันธภาพ
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนสำหรับการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ
รู้ LEAN ชีวิตรุ่งก่อนวัย 35
999บาท
ระบบลีนเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั้งภาคผลิตและภาคบริการ เป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากหลายองค์กรนำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ ต้นทุนลด และกำไร เพิ่มอย่างเห็นได้ชัด และสามารถแข็งกันกับคู่แข่งได้ เพราะในโลกปัจจุบันหนี้ไม่พ้นเรื่องการแข่งขัน
การบริหารการขาย : Sales Management
8700บาท
sales management การบริหารการขาย คือ หลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย ในการวางแผนการบริหารงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น
จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
3900บาท
ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน
การบริหารหน้างานประจำวันสำหรับหัวหน้างานฝ่ายผลิต
3900บาท
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต สร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
3900บาท
เพื่อให้พนักงานขายสร้างความเข้าใจถึงการสร้างแนวทางแผนการและกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ไปสู่การปิดการขายอย่างเหนือชั้นได้อย่างมั่นใจ
การบริหารคนเก่ง (Talent Management)
4000บาท
คนเก่งเป็นปัจจัยตัดสินความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรยุคใหม่จึงต้องสร้างกลยุทธ์ ระบบ และวิธีการบริหารคนเก่ง อย่างถูกต้อง เหมาะสม