สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 3 (Supervisory Skills Development) *เน้นหัวหน้างานในไลน์การผลิต

จำนวนคนดู 25 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 3  (Supervisory Skills Development)  *เน้นหัวหน้างานในไลน์การผลิต
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 ตุลาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 32 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

พลาดไม่ได้กับหลักสูตรที่จะช่วยให้หัวหน้างานสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีทักษะที่ครบเครื่องทั้งเรื่องเก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งใช้ชีวิตทั้งการทำงาน และส่วนตัวที่เป็นแบบอย่างแก่ลูกน้อง.  

4 ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่  (เก่งงาน - เก่งคิด - เก่งคน - และเก่งตน)  ที่พลาดไม่ได้ !!! 


หัวข้ออบรมสัมมนา
 หัวข้อการเรียนรู้ :  

 

ภาคเช้า  :-  เก่งงานและเก่งคิด  


>>  4 ทักษะ  หัวหน้างานยุคใหม่  (เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งตน)  

>>  เก่งงาน  

         + ความรับผิดชอบตามบทบาทหัวหน้างาน  

         + สอนลูกน้องแบบมีแบบแผนด้วย GASP  

          + รักษาวินัยในการทำงานของลูกน้อง  

          + ประเมินผลงานของลูกน้องอย่างมีเกณฑ์และเป็นธรรม  

 

>>   เก่งคิด  

          + คิดทางบวก  

          + คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงงาน  

          + คิดวางแผนปฏิบัติงานและติดตามผลงานลูกน้อง  

  

   

ภาคบ่าย  :- เก่งคนและเก่งตน  

 

>>  เก่งคน  

          + สื่อสารเชิงบวก  (Positive Communication)  

          + สร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานให้ลูกน้อง  

          + การสะท้อนผลงานทางบวกและทางลบ (ชมและติ)  

>>  เก่งตน  

         + การควบคุมอารมณ์ตนเอง  

          + การเข้าสังคมและบุคลิกภาพหัวหน้างาน  

          + การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง  (Role Model)  

>>  วางแผนพัฒนาทักษะหัวหน้างานของตนเอง พร้อมแบบติดตามและสังเกตพฤติกรรมของตนเอง  

 

 Þ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  

 

   

  วิธีการเรียนรู้  :  

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

- กิจกรรมเสริมมุมมอง  

- บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ  

  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  :  

- เจ้าของธุรกิจขนาดSME  

- Team Leader / Line Leader  

- หัวหน้างานทุกสายงาน   

- ผู้สนใจทั่วไป  

   

วิทยากร  :  

อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร  และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

  

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม  2561   เวลา  09.00-16.30 น.  สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26  ===  

 

ค่าบริการอบรม  :  2,900.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,103.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)  

โปรโมชั่นพิเศษ.!!!  มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาททันที  

 

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ    ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล           บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  1. - เจ้าของธุรกิจขนาดSME   

- Team Leader / Line Leader   

- หัวหน้างานทุกสายงาน    

- ผู้สนใจทั่วไป  


สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,900.00 บาท

ค่าบริการอบรม  :  2,900.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,103.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,016.-บาท)   

โปรโมชั่นพิเศษ.!!!  มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาททันที 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุธาสินี
เบอร์โทรศัพท์ :0896776047

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 3 (Supervisory Skills Development) *เน้นหัวหน้างานในไลน์การผลิต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Management Skills, Supervisory Skills, ทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรหัวหน้างาน, หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
3900บาท
หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประกันสั
Production Planning & Control
3500บาท
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้
เสริมทักษะ 10 เก่งสู่ความสำเร็จของหัวหน้างานมืออาชีพ (The 10 Techniques for success of Professional Supervisor)
2,500บาท
สามารถช่วยให้หัวหน้างานมีหลักการ แนวคิดของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนองค์กรในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นผู้นำในหน่วยงานให้เกิดการทำงานอย่างเข้มแข็ง เต็มความรู้ความสามารถ รวมถึงมีความสุข
หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้
3900บาท
อบรมโดยประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมายให้กับสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนรวมทั้งภาครัฐหลายแห่ง
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลงานด้วยสมรรถนะ(Competency Based HR-Management)
2,500บาท
โดยเฉพาะบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง ที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ในการทำงานเท่านั้น การที่จะสรรค์สร้างผลงานที่ดีเลิศ
การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร
3800บาท
การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ  และผลิตภาพในการทำงาน บริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA
3400บาท
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลิตภาพตามเป้าหมายในสายการผลิต เป็นเงื่อนไขสำคัญด้านหนึ่งที่ส่งผลให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน การที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อนให้เกิดผลิตภาพได้อย่างเต็มที่นั้น จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้
หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวทางในการประสานงานระหว่างคนทำงานร่วมกันและระหว่างหน่วยงานเพื่อทำให้การทำงานราบรื่นมีทิศทางเดียวกันเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้พนักงานในองค์กรมีขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์
พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ Attractive Personality & Effective Communications Skills)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ท่านเป็นนักพูด นักนำเสนอที่ดี ติดอาวุธสู่ความสำเร็จก่อนใคร ๆ !!