สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Excellent Leadership

จำนวนคนดู 37 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Excellent Leadership
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 34 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้ 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.องค์รวมการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

2.บทบาท และ หน้าที่ของหัวหน้างาน - การเข้าใจบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของตนเอง โดยเฉพาะบทบาทในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และ การสร้างลูกน้องให้เก่งและดี

3.คุณสมบัติของความเป็นหัวหน้า –เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอดหัวหน้า (คุณธรรมและความซื่อสัตย์)

4.หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ – หัวหน้าในอุดมคติของลูกน้อง

5.สวมหมวกความเป็นลูกน้อง- เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง ในที่สุดจะปรับตัวเข้าหาลูกน้องได้

6.กิจกรรม : “คุณเป็นหัวหน้าที่ดีเพียงใด”

7.รูปแบบพฤติกรรมของลูกน้อง – เรียนรู้เพื่อสร้างลูกน้องให้เป็นแขนขาที่ดี

8.กิจกรรม : “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกน้อง”

9.การปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง – ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า

•การใช้จิตวิทยา และ คำพูดกับลูกน้อง

•การประคับประคองลูกน้อง – ลูกน้องควรจะเก่งเหมือนหัวหน้า หรือ เก่งในสิ่งที่เขาเป็น

10.เทคนิคการสื่อสาร กับ ลูกน้องอย่างเข้าอกเข้าใจ

11.การสั่งงาน และ การสอนงาน - แยกการสั่ง และ การสอนงานให้เป็น พร้อมเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องการสอนงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้น

12.การติดตามผลงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ

13.กิจกรรม Workshop: การสอนงาน และ การติดตามผล อย่างได้ผล - พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

14.กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศในการทำงาน

15.การสร้างพลังทีมให้ฮึกเหิม

16.กิจกรรม Workshop: การสร้างทีม

17.สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณแนท
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2

หากท่านต้องการสมัคร Excellent Leadership
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, บริหาร, หัวหน้างาน, เทคนิค, สุดยอดหัวหน้า
อบรมหลักสูตร competency
3900บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
3800บาท
"CRM and CEM" เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และการปฏิบัติงานภายในองค์กร นอกจากนี้ CRM ยังสามารถดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีก ตลอดจ
การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย : Work Hard Work Smart
3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
“การสร้างรูปแบบความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจ” (Co-operation & Development Model)
30000บาท
"Co-operation & Development Model" Thailand 4.0 & Business Disruption เป็นวิสัยทัศน์ที่ผู้นำองค์กรยุคใหม่ต้องมี และจะต้องนำพาธุรกิจฟันฝ่าไปให้ได้ด้วย แต่ด้วยตัวธุรกิจนั้น ต้องขับเคลื่อนด้วยคนในองค์กร พวกเขาพร้อมหรือยังกับแนวคิดที่ว่านี้ เช่น ทำน้อยได้มา
ISO 9001:2015 Internal Audit
3,250บาท
ขั้นตอน วิธีการ วางแผน แต่งตั้งทีมผู้ตรวจ จัดทำCheck list ดำเนินการตรวจ การออกCAR และ การ Follow การปฏิบัติการแก้ไข ISO 9001:2015 Internal Audit
เทคนิคการสอนงานแบบ OJT  สำหรับหัวหน้างาน (On-the-Job Training for Supervisor)
2900บาท
การฝึกอบรมสอนงานแบบOJT (On Job Training)เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาทำหน้าที่ใหม่ ซึ่งผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ
หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
3900บาท
เพราะการบริการทางโทรศัพท์ คือ ประตูด่านแรกแห่งความประทับใจ มารยาทของพนักงานรับโทรศัพท์ และ ผู้ใช้โทรศัพท์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อ
ความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสุขในการทำงาน (Cresitive Thinking for Good Work Life)
2,500บาท
ความคิดที่เกิดจากทัศนคติที่เป็นบวก และมีความสร้างสรรค์ มุ่งหวัง หรือปรารถนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม