สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0

จำนวนคนดู 32 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการขาย  แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 15 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 23 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก นักขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นนักขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการ ให้ทราบก่อน เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย 

กระบวนการต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอนและรวมถึงการวิเคราะห์ คาดการณ์ และพยากรณ์ทางด้านการขายตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความแน่นอนหรือให้เกิดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เราจึงจำเป็นต้องศึกษาทางด้านการตลาดเชิงรุก เพื่อผสมผสานให้เกิดงานขายที่มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ และสนองความต้องการของลูกค้า แทนที่จะใช้กระบวนการทางด้านงานขายแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้เราเสียโอกาสหรือไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การบริหารการขาย นั่นเอง ซึ่งเป็นการบริหารการตลาดการขายที่เหมาะสม จะช่วยให้มีศักยภาพ เห็นผลที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และที่สำคัญสามารถวางตำแหน่งที่เหมาะสมในด้านความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ เปลี่ยนจากการขายที่ยากให้เป็นการขายที่ง่ายในที่สุด 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

4.เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

5.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

6.เพื่อให้รู้ถึงกระบวนการทางการตลาด เพื่อผสมผสานกับทางการขายให้สัมฤทธิ์ผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

2.ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

3.ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

4.เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

5.กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน

6.การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาดเพื่อค้นหาศักยภาพของการขาย

7.แนวคิด และทัศนคติที่ดี ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกันในการขาย

8.งบประมาณ และการจัดสรรงบ สร้างความคล่องตัวในงานขาย

9.ประเภทของลูกค้า ธรรมชาติหรือพฤติกรรมของลูกค้า

10.ทฤษฏี “ การขายล่วงหน้า ” เพื่อพิชิตใจลูกค้า และสร้าง Customer Value

11.เทคนิคการครองใจลูกค้า เพื่อประสิทธิผลในระยะยาว

12.3 “ รู้ ” พื้นฐานในการขายที่จำเป็นต้องรู้ในการเตรียมความพร้อมของพนักงานขาย

13.การวิเคราะห์ และเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า

14.จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง

15.การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

16.การปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และไม่ยากอย่างที่คิด ถึงแม้เป็นสินค้าที่มีราคาสูง

17.เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในการขายจนถึงขั้นการปิดการขายและการซื้อซ้ำ

18. การรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำในระยะยาว

19.การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานขาย

20.การจัดการกับลูกค้าในภาวการณ์เผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆที่ยากลำบาก


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณแนท
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, เทคนิค, การขาย, การตลาด, ยุค 4.0
หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
3900บาท
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
3500บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. เมื่อมีปัญหาร
กฎหมายแรงงานสำหรับฝ่ายบุคคล
3900บาท
สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องรู้เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ กำหนดโดยข้อตกลงสัญญาจ้าง, ข้อตกลงสภาพการจ้างในการทำสัญญา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
3900บาท
เพื่อเรียนรู้ เข้าใจว่าสิ่งรอบตัวที่ผ่านมา ล้วนประกอบด้วยจิตวิทยาอุตสาหกรรม ที่เราไม่เคยรู้ตัว ว่ามีผลต่อชีวิตการทำงาน และสามารถรวมแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ มาใช้ได้จริง
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
“การสร้างรูปแบบความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจ” (Co-operation & Development Model)
30000บาท
"Co-operation & Development Model" Thailand 4.0 & Business Disruption เป็นวิสัยทัศน์ที่ผู้นำองค์กรยุคใหม่ต้องมี และจะต้องนำพาธุรกิจฟันฝ่าไปให้ได้ด้วย แต่ด้วยตัวธุรกิจนั้น ต้องขับเคลื่อนด้วยคนในองค์กร พวกเขาพร้อมหรือยังกับแนวคิดที่ว่านี้ เช่น ทำน้อยได้มา
Root Cause Analysis
3500บาท
การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะการปฏิบัติงานประจำวันย่อมมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งคราว และปัญหาเรื้อรัง แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้อย
หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”
3900บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Six Sigma เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ Six Sigma ได้อย่างเป
Horenso and Visual Contrtol
3800บาท
จากปัญหาการสื่อสาร สั่งงาน ควบคุม และติดตามผลงานในการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แนวคิดการบริหารแบบญี่ปุ่นซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับระดับ มีทักษะความชำนาญหลายด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบงานย่อยๆของตนเองแบบครบวงจร สามารถแก้ปัญหาปรับปรุงการทำงานได้ด้วย