สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0

จำนวนคนดู 75 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการขาย  แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก นักขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นนักขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการ ให้ทราบก่อน เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย 

กระบวนการต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอนและรวมถึงการวิเคราะห์ คาดการณ์ และพยากรณ์ทางด้านการขายตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความแน่นอนหรือให้เกิดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เราจึงจำเป็นต้องศึกษาทางด้านการตลาดเชิงรุก เพื่อผสมผสานให้เกิดงานขายที่มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ และสนองความต้องการของลูกค้า แทนที่จะใช้กระบวนการทางด้านงานขายแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้เราเสียโอกาสหรือไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การบริหารการขาย นั่นเอง ซึ่งเป็นการบริหารการตลาดการขายที่เหมาะสม จะช่วยให้มีศักยภาพ เห็นผลที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และที่สำคัญสามารถวางตำแหน่งที่เหมาะสมในด้านความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ เปลี่ยนจากการขายที่ยากให้เป็นการขายที่ง่ายในที่สุด 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

4.เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

5.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

6.เพื่อให้รู้ถึงกระบวนการทางการตลาด เพื่อผสมผสานกับทางการขายให้สัมฤทธิ์ผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

2.ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

3.ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

4.เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

5.กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน

6.การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาดเพื่อค้นหาศักยภาพของการขาย

7.แนวคิด และทัศนคติที่ดี ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกันในการขาย

8.งบประมาณ และการจัดสรรงบ สร้างความคล่องตัวในงานขาย

9.ประเภทของลูกค้า ธรรมชาติหรือพฤติกรรมของลูกค้า

10.ทฤษฏี “ การขายล่วงหน้า ” เพื่อพิชิตใจลูกค้า และสร้าง Customer Value

11.เทคนิคการครองใจลูกค้า เพื่อประสิทธิผลในระยะยาว

12.3 “ รู้ ” พื้นฐานในการขายที่จำเป็นต้องรู้ในการเตรียมความพร้อมของพนักงานขาย

13.การวิเคราะห์ และเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า

14.จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง

15.การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

16.การปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และไม่ยากอย่างที่คิด ถึงแม้เป็นสินค้าที่มีราคาสูง

17.เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในการขายจนถึงขั้นการปิดการขายและการซื้อซ้ำ

18. การรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำในระยะยาว

19.การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานขาย

20.การจัดการกับลูกค้าในภาวการณ์เผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆที่ยากลำบาก


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, เทคนิค, การขาย, การตลาด, ยุค 4.0
หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจถึงพฤติกรรมการให้บริการลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเข้าถึงการเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การ
หลักสูตร การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
3900บาท
ผู้บริหารในองค์กรสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติต่อการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid Basic Life Support 2015
3900บาท
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
หลักสูตร OKRS: OBJECTIVES AND KEY RESULTS กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การ
4900บาท
OKRs มีดีอย่างไร เหตุใด บริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง เช่น Google, Intel, LinkedIn, Oracle, Twitter ต่างหันมาใช้ OKRs แทน KPI พบคำตอบได้งานสัมมนานี้
การบริหารและพัฒนาองค์กร ด้วย 5ส และ KAIZEN
4,000บาท
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรในการบริหารและพัฒนาองค์กรด้วย 5ส และ KAIZEN ที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที