สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 5/2561 (Professional HRD Officer)

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 5/2561 (Professional HRD Officer)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 ธันวาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.!  
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline)  :   

 

>> ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร   

>> เครื่องมือและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้

เช่นการใช้ 70 : 20 : 10 Model Action Learning

และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้   

>>  คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ   

>>  แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนา ในเรื่อง   

          - การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร   

          - การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร   

          - การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณ และประเมินวิทยากร   

          - การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน   

          - การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล   

>> ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร   

 


 วิธีการเรียนรู้ :   

 - บรรยายอย่างย่อและซักถาม   

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์   

- กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ   

- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม   

  

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :   

- HRD Manager Supervisor   

- HRD Officer   

- ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร   

และผู้ที่สนใจทั่วไป   

 

  

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต   

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล   

 


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ    ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล           บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

- HRD Manager Supervisor    

- HRD Officer    

- ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร    

และผู้ที่สนใจทั่วไป   


สถานที่จัดงาน
โรงแรมอะไรซ์- ถนนสุขุมวิท 26  กรุงเทพมหานคร
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,400.00 บาท

ค่าบริการอบรม 3,400.-บาท/ต่อท่าน    / ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  3,638.บาท 

(นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%  ชำระยอด 3,536.-บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุธาสินี
เบอร์โทรศัพท์ :0896776047

หากท่านต้องการสมัคร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 5/2561 (Professional HRD Officer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: HRD, Training Development, นักพัฒนาบุคลากร, หลักสูตรนักพัฒนาบุคลากร, หลักสูตร HRD, หลักสูตร HRD Officer
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ
3800บาท
องค์กรชั้นนำทั้งหลายที่เลือกนำเอาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ Competency มาใช้่กับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานและลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เช่นปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่และช่วยหืทำงานได้ผลตามเป้าหมาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีขึ้น เ
การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์(AUTONOMOUS MAINTENANCE for efficiency improvement)
3,200บาท
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นระบบการบำรุงรักษาที่ต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของ TPM
การจัดการความผิดพลาดและ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
3400บาท
การทำงานในองค์กรต่าง ๆ ล้วนต้องการความสำเร็จหรือได้ผลลัพธ์เช่นที่กำหนดไว้ แต่การทำงานใดก็ตาม มักจะประสบกับข้อผิดพลาดจากการทำงาน โดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวคนทำงานหรือที่เรียกว่า Human Error นอกจากนี้ องค์กรต่างต้องการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Service Beyond Expectation
2900บาท
First Impression “แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรก็ชอบ”
กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3900บาท
ทราบหลักเกณฑ์และรายละเอียดสำคัญของการทำสัญญาจ้างแรงงาน สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลต้องรู้
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  Effective Communication Skill
2900บาท
ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหา