registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM

จำนวนคนดู 361 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า   Value Stream Mapping - VSM
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 กันยายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 60 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

        ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้น จำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ (Lead time) ในกระบวนการผลิตให้อยู่ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และยังเป็นขั้นตอนต้นๆ สำหรับการดำเนินการระบบลีนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และประโยชน์ของสายธารแห่งคุณค่า

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียน VSM

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถเขียนVSM Current และ Future State ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม พนักงาน , วิศวกร , หัวหน้างาน , ผู้สนใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมและกิจกรรม

     1. แนวคิดและวิธีการลดต้นทุน

     2. หลักแนวคิด 5 ประการของลีน

     3. 7 Waste ,VA/NVA

     4. Value Stream Mapping (VSM)

             - ความหมายและวัตถุประสงค์ของ VSM

             - ประโยชน์ของ VSM

             - สัญลักษณ์ใน VSM

             - มุมมองปัญหาผ่าน VSM

     5. การฝึกเขียน Value Stream Mapping (VSM ) Case Study

             - วิธีการหาข้อมูลและการเขียนสภาพปัจจุบัน

             - การอ่านและค้นหาปัญหาจากสภาพปัจจุบัน

     6. การเขียน VSM สภาพที่อยากให้เป็นและแนวทางการแก้ไข

             - วิธีการเขียนVSM สภาพในอนาคต

     7. นำเสนอเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ไข

     8. สรุปภาพรวมการเขียน Value Stream Mapping


Sponsored
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และการเชื่อมโยงสู่ตลาด

พบกับ วิทยากร จาก บริษัทอาร์ พีพี ออล จำกัด

ดูรายละเอียด
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของศูนย์

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ธนกฤต มหาภัทรยศ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิต-ลดต้นทุนการผลิต

สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: สายธารคุณค่า, VSM, Value Stream Mapping
เทคนิคการขายในยุค 4.0
2800บาท
ปรับเปลี่ยนการขายให้ทันกับยุค 4.0 พร้อมเจาะลึกนวัตกรรมการขายยุค 4.0 และแนวคิด ความสำคัญของการขายยุค 4.0
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
1,500บาท
ในการปัฏิบัติงานการจัดทำฟอร์มเอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้เราทราบปัญหาของงานที่ทำ และยังเป็นการเก็บสถิติตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน  Time Management for Supervisor
2900บาท
พิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที สมัครก่อนที่นั่งเต็ม ติดต่อคุณจิ๋วได้ทุกวันนะคะ
เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบาล”
4500บาท
ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ ความสัมพันธ์ของแพทย์กับโรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน/สถานพยาบาลเสริมความงามหรือคลินิก
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง