registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM

จำนวนคนดู 516 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า   Value Stream Mapping - VSM
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
        ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้น จำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ (Lead time) ในกระบวนการผลิตให้อยู่ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และยังเป็นขั้นตอนต้นๆ สำหรับการดำเนินการระบบลีนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และประโยชน์ของสายธารแห่งคุณค่า

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียน VSM

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถเขียนVSM Current และ Future State ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม พนักงาน , วิศวกร , หัวหน้างาน , ผู้สนใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมและกิจกรรม

     1. แนวคิดและวิธีการลดต้นทุน

     2. หลักแนวคิด 5 ประการของลีน

     3. 7 Waste ,VA/NVA

     4. Value Stream Mapping (VSM)

             - ความหมายและวัตถุประสงค์ของ VSM

             - ประโยชน์ของ VSM

             - สัญลักษณ์ใน VSM

             - มุมมองปัญหาผ่าน VSM

     5. การฝึกเขียน Value Stream Mapping (VSM ) Case Study

             - วิธีการหาข้อมูลและการเขียนสภาพปัจจุบัน

             - การอ่านและค้นหาปัญหาจากสภาพปัจจุบัน

     6. การเขียน VSM สภาพที่อยากให้เป็นและแนวทางการแก้ไข

             - วิธีการเขียนVSM สภาพในอนาคต

     7. นำเสนอเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ไข

     8. สรุปภาพรวมการเขียน Value Stream Mapping


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สายธารคุณค่า, VSM, Value Stream Mapping
เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย CRM
3500บาท
การรักษาลูกค้าชั้นดีให้อยู่กับท่านที่สำคัญองค์กรต้องมีระบบการบริหารงานการตลาดด้วยเทคโนโลยี (Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า (Database)
กฏกระทรวงฯการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนด
2500บาท
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะทำงานเข้าใจในข้อกำหนดเพื่อนำไปปฏิบัติ และ เข้าใจในหน้าที่ที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้โรงงานมีการจัดการพลังงานได้ตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนพลังงานของโรงงาน
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
หลักสูตร     เทคนิคการสัมภาษณ์แบบสืบค้น Probing Interview Technique (หลักสูตรใหม่ 2562)
3900 บาท(ราคาไมบาท
การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่
“การเพิ่มผลิตผลให้ สนุก สุขสันต์และสร้างสรรค สไตล์ อ.แหยม” (Productive with FUN)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การเพิ่มผลิตผลจะไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป พบกับแนวทางการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดความสูญเสียในองค์การ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะและพัฒนารอยหยักในสมองอย่างสร้างสรรค์
Secret  Of  Smart  Organization  by  4.0  Management  Skills เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0
3900บาท
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะคะ
เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
3,900บาท
หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้งานการของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหายหากพนักงาน