สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/2561 (Supervisory Skills Development 4/2018)

จำนวนคนดู 28 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/2561 (Supervisory Skills Development 4/2018)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 15 ธันวาคม 2561

เวลา 08:30 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

 
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ : 

 

ภาคเช้า  :-  เก่งงานและเก่งคิด 

=> 4 ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งตน) 

 => เก่งงาน 

          + ความรับผิดชอบตามบทบาทหัวหน้างาน 

          + สอนลูกน้องแบบมีแบบแผนด้วย GASP 

          + รักษาวินัยในการทำงานของลูกน้อง 

          + ประเมินผลงานของลูกน้องอย่างมีเกณฑ์และเป็นธรรม 

=>  เก่งคิด 

          + คิดทางบวก 

          + คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงงาน 

          + คิดวางแผนปฏิบัติงานและติดตามผลงานลูกน้อง 

 

ภาคบ่าย  :- เก่งคนและเก่งตน 

=>  เก่งคน 

          + สื่อสารเชิงบวก  (Positive Communication) 

          + สร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานให้ลูกน้อง 

          + การสะท้อนผลงานทางบวกและทางลบ (ชมและติ) 

=>  เก่งตน 

          + การควบคุมอารมณ์ตนเอง 

          + การเข้าสังคมและบุคลิกภาพหัวหน้างาน 

          + การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง  (Role Model) 

 

=>>  วางแผนพัฒนาทักษะหัวหน้างานของตนเอง พร้อมแบบติดตามและสังเกตพฤติกรรมของตนเอง 

 

=>>  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

  

 

วิธีการเรียนรู้  : 

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม 

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

- กิจกรรมเสริมมุมมอง 

- บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : 

- เจ้าของธุรกิจขนาดSME 

-Team Leader / Line Leader 

- หัวหน้างานทุกสายงาน 

- ผู้สนใจทั่วไป 

  

วิทยากร  : 

อาจารย์ ดร.ชัชวาล   

   

วิทยากร  :  

อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

  

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม  2561   เวลา  09.00-16.30 น.  สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26  ===  

  

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ    ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล           บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

- กิจกรรมเสริมมุมมอง  

- บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ

สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซนต์เจมส์- ถ.สุขุมวิท 26
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,400.00 บาท

ค่าบริการอบรม  : 3,400.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,638-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)   

โปรโมชั่นพิเศษ.!!!  มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาททันที  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุธาสินี
เบอร์โทรศัพท์ :0896776047

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/2561 (Supervisory Skills Development 4/2018)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Management Skills, Supervisory Skills, ทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน, หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน
Professional Sales Coordinator
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร
หลักสูตร หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
4500บาท
การจัดให้มี “สวัสดิการ” (Welfare) ภาคสมัครใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นายจ้างจำเป็นต้องให้มีและวางแผนอย่างรัดกุม มิฉะนั้น จะมีปัญหาติดตามมาด้านการตัด “รายจ่าย” ทางบัญชีการเงิน และการบวกกลับทางภาษี
หลักสูตร KAIZEN Strategy to Continue and Successful
3900บาท
การทำกิจกรรมไคเซนให้ประสบความสำเร็จได้ในองค์กร ขึ้นอยู่กับจะทำอย่างไร ให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม
ศิลปะการตอบข้อโต้แย้งและลดข้อร้องเรียนด้านการบริการจากลูกค้า
3500บาท
การบริการมักจะมีการติดต่อลูกค้าอยู่ตลอดเวลา แต่การบริการมักจะไม่เสร็จสิ้นทันที เพราะลูกค้าจะมีข้อโต้แย้งในสิ่งที่พนักงานบริการได้นำเสนอให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับข้อเสนอของพนักงาน พนักงานผู้ให้บริการลูกค้าจะต้องมีเทคนิควิธีการในการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้
ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
3900บาท
เข้าใจถึงวิธีการทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก สามารถดึงศักยภาพภายในตัวออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management)
3900บาท
องค์กรในปัจจุบันและในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามาถ ความเป็นผู้นำและมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ
3800บาท
องค์กรชั้นนำทั้งหลายที่เลือกนำเอาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ Competency มาใช้่กับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานและลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เช่นปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่และช่วยหืทำงานได้ผลตามเป้าหมาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีขึ้น เ