สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สำหรับการนำเสนองานและการเจรจาทางธุรกิจ

จำนวนคนดู 46 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สำหรับการนำเสนองานและการเจรจาทางธุรกิจ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 มกราคม 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบรรลุถึงวิธีการพื้นฐานในการพูดและเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล โดยจะสามารถพูดและเขียนประโยคซับซ้อนเช่นนี้ได้ภายในเวลา 7 ชั่วโมง แม้จะมีต้นทุนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาเพียงเล็กน้อยก็ตาม

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดระบบความคิดเพื่อผลิตประโยคในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไม่รู้จบ ผ่านทางเครื่องมือการจัดระบบความคิดที่เรียกว่า “The Cross”

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักวิธีการสร้างคลังคำศัพท์ขึ้นอย่างเป็นระเบียบและสามารถเรียกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเคล็ดลับรวมทั้งสูตรสำเร็จในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างไม่รู้จบ


หัวข้ออบรมสัมมนา
  ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใหม่

  ทบทวนและจัดระบบความรู้เดิม

  ลองฝึกสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไป เพื่อความเข้าใจอย่างถึงแก่น

  กิจกรรม : แบบฝึกหัดสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไป

  เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบพื้นฐาน

  ฝึกขยายประโยคพื้นฐานด้วยตัวขยายต่าง ๆ แบบง่าย ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

  กิจกรรม : แบบฝึกหัดขยายประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (เน้นการพูดและการเขียนเพื่อการนำเสนอและการเจรจาทางธุรกิจ)

  ฝึกการใช้กลุ่มคำและประโยคย่อยมาเป็นตัวขยายเพิ่มเติม

  ฝึกการพูดและเขียนประโยคยาว ๆ อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

  กิจกรรม : แบบฝึกหัดการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

  เทคนิคการขจัดความซับซ้อนทางภาษาอังกฤษ

  ฝึกจัดการกับข้อความที่ซับซ้อน โดยทำความรู้จักกับประโยคชนิดพิเศษที่นำเอาประโยค

ย่อยมาทำเป็นส่วนหลัก

  กิจกรรม : แบบฝึกหัดการทำความเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน

  เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ความหมายลึกซึ้ง ด้วย Tense ต่าง ๆ

  ความรู้จักกับ Tense ต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร

  ฝึกการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับด้าน เพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ อย่างถ่องแท้

  กิจกรรม : แบบฝึกหัดเรื่อง Tense และการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับด้าน

  สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากเทคนิค The Cross

  สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมดลงบนสุดยอดเครื่องมือในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อง่ายแก่การจดจำและสะดวกต้องการนำไปฝึกหัดต่อด้วยตนเอง

  Class Wrap-up แนะนำแนวทางการพัฒนาต่อยอดและถามตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์

การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษและ Multi-Cultural and Diversity Management จากบริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.บุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจและภาครัฐที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

2.ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น พนักงานต้อนรับในธุรกิจด้านบริการและการท่องเที่ยว, ฝ่ายขายและการตลาดที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ บุคลากรฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ อาทิ ลูกค้า ผู้บังคับบัญชา คู่ค้า ฯลฯเป็นต้น

3.บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองแบบก้าวกระโดด ให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความสำเร็จในชีวิต

4.นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถใช้สื่อสารได้จริงและส่งเสริมการเรียนของตนให้ก้าวหน้า ฟังการบรรยายและอ่านตำราภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

5.บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเอง พัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ ด้วยการเติมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้อย่างมืออาชีพแบบเจ้าของภาษา


สถานที่จัดงาน
ห้องสัมมนา โรงแรมซีทรัส, สุขุมวิท 11 (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,200 บาท พิเศษ!!! สำหรับองค์กรที่สมัครอบรมก่อน 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 4 คน

ขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ Special Price “4,700 บาท/คน” เท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ :0631464644

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สำหรับการนำเสนองานและการเจรจาทางธุรกิจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ, The Cross, การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Project Management and Evaluation
9000บาท
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้สามารถบริหารจัดการ และสามารถประเมินโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้กับองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบริการที่เหนือความคาดหมาย
2900บาท
เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิเศษทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
เจาะลึก..ทะลวงไส้ การเลิกจ้างทุกประเภท ให้ถูกกฎหมายและไม่แพ้คดี
2900บาท
เจาะลึก การลดคน การเลิกจ้าง การจ้างคนใหม่ ให้ได้ผลงานคุ้มค่าอย่างมืออาชีพ โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ สมัคร 3 ท่านจ่ายเพียง 2 ท่าน(จากราคาปกติ)
เทคนิคการรับมือและแก้ไขปัญหา การทำงานของลูกน้อง (People Handling Technique)
3600บาท
หลักสูตรพิเศษสำหรับหัวหน้างานทั้งในสายการผลิต หรือธุรกิจบริการที่เติบโตจาก พนักงานระดับปฏิบัติการที่จะช่วยให้จัดการปัญหาลูกน้องแบบ “งานได้ผลและคนเป็นสุข”
ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 version 2015
7800บาท
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่อง ไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3900บาท
การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง" เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ได้ใส่ใจและกลั่นกรองคนที่ต้องการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังไม่เคยคำนวณค่าใช้จ่า