สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการ RECRUIT คนขั้นเทพ

จำนวนคนดู 37 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการ RECRUIT คนขั้นเทพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 31 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 21 มีนาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 58 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

อุปสรรคส่วนใหญ่ของการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและองค์กร คือ ผู้รับสมัครไม่มีองค์ความรู้มากพอที่จะอ่านว่า ผู้สมัครแต่ละคนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งยังขาดทักษะด้านการฟังและการตั้งคำถามที่จะช่วยให้สามารถเจาะลึกถึงกระบวนการคิดและบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้สมัครได้

หลักสูตรเทคนิคการ RECRUIT คนขั้นเทพ จะช่วยติดอาวุธให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา หัวหน้างาน หรือแม้แต่ผู้บริหารได้มีพื้นฐานในการจำแนกประเภทของคนโดยใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์และ Dermatoglyphics ผนวกกับ Workshop ที่ท่านจะได้ฝึกทักษะด้านการฟัง (Active Listening) และการตั้งคำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question) นอกจากนี้การที่ท่านได้ฝึกฝนทักษะด้านการฟังและการตั้งคำถาม ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการโค้ช ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้ในการทำงานทุกวันได้อีกด้วย 

หลักสูตรนี้ออกแบบบนพื้นฐานของทฤษฎี Action Learning ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองทำ (DO) เรียนรู้ (LEARN) ผ่านการคิดวิเคราะห์ (THINK) และการทบทวนความคิด (REFLECT) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน


วิทยากร
ดูประวัติ

โค้ชอมรรัตน์ ประทุมมา (จอย)

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, ฝ่ายบุคคล)

โค้ชมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยลายผิววิทยา

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา
  • หัวหน้างาน
  • ผู้บริหาร
สถานที่จัดงาน
ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ 1 ถนนสาทร (ใต้)


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,500.00 บาท ราคา 5,500 บาท/คน (ไม่รวม VAT)

  • กรณีบริษัท/องค์กร ยอดรวมที่ต้องชำระ คือ 5,720 บาท (รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แล้ว) 
  • กรณีหน่วยงานรัฐ ยอดรวมที่ต้องชำระ คือ 5,830 บาท (รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% แล้ว) 
  • กรณีบุคคลทั่วไป ยอดรวมที่ต้องชำระ คือ 5,885 บาท (รวม VAT 7% แล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์ ALL Coaching Academy และศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (ในเครือ CP ALL)
ชื่อผู้ติดต่อ:วราทิพย์ ธีรานุตรานนท์
เบอร์โทรศัพท์ :091-773-1785

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการ RECRUIT คนขั้นเทพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Recruit, สรรหา, การฟัง, ตั้งคำถาม, สัมภาษณ์งาน, HR
ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 version 2015
7800บาท
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่อง ไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต
Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
3900บาท
เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดยเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Smart Trainer)
4800บาท
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ และรู้จักจุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
3500บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น
HRD for New HRD Staff
3800บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 2. สามารถนำเทคนิคและเคร
การบริหารลูกค้า Key Account
3800บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้างรายได้ให้เรามาก จึงเป็นกล
การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis : MSA)
3500บาท
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ที่มีการนำมาใช้ประกอบการจัดทำระบบคุณภาพในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่มีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ ควบคุม
หลักสูตร 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ภายใน 7 นาที
3900บาท
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม