สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

SALES COACHING for PERFORMANCE and TEAM LEADERSHIP in the DIGITAL ERA

จำนวนคนดู 36 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
SALES COACHING for PERFORMANCE and  TEAM LEADERSHIP in the DIGITAL ERA
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 เมษายน 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 36 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ประโยชน์และผลลัพธ์จากการสัมมนา

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ปฏิบัติในด้านการสอนงาน, การนำทีมขายอย่างมีประสิทธิผล, การถ่ายทอดงานและการติดตาม, การคิดเชิงบวกและการเอาชนะความกดดันและอุปสรรคในการเสนอขาย

มีความรู้และเข้าใจทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจและกรอบแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับงานขาย

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือสมัยใหม่ที่ผู้บริหารและผู้จัดการทีมขายต้องรู้สำหรับการพัฒนาทีมขายและพนักงานขายสู่การเป็น Sales Champion

ได้เรียนรู้ทักษะภาวะผู้นำ ในฐานะโค้ชและที่ปรึกษา ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างและพัฒนาทีมขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายทันที


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและสาระการเรียนรู้

  องค์กรขายในอนาคต

  วงจรการ DESIGN และ MANAGING THE SALES FORCE

  การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน

  ลักษณะการเป็นผู้นำทีมการขายเชิงบวก

  การจัดการกับเสือในทีมงานของท่าน

  การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส

  การควบคุมการประชุมการขาย

  หลักของการเป็นผู้นำในงานขาย

  360 DEGREE LEADERSHIP

  EQ และ AQ ของนักขายและผู้บริหารการขาย

  วงจร ของการ DESIGNING AND MANAGING THE SALES FORCE

  ทฤษฎีการเป็นผู้นำตลาด 3 แบบของบริษัทของท่าน

  การสร้างความเป็นผู้นำต่อลูกค้าของท่านในฐานะที่ปรึกษา

  การประชุมการขายประเภทต่างๆ

  การสอนงานการขาย

  SOFT SKILL และ HARD SKILL ในการบริหารงานขาย

  วงจรการเปลี่ยนแปลง (THE CYCLE OF CHANGE)

  ทำไมต้องมีการสอนงาน

  ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการสอนงาน

  ความเชื่อของโค้ชที่ประสบความสำเร็จ

   ความสัมพันธ์ของ COACHING, TRAINING, MENTORING, COUNSELING และ LINE MANAGEMENT

  การสอนงานแบบให้ข้อคิดเห็น (AID)

  การสอนงานสูตร GROW

  การเข้าใจรูปแบบของคน

  อุปสรรคการสอนงาน

  ขั้นตอนการสอนงานที่ดี

  Workshop and Role Play to Practice Coaching

  สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบประเด็นข้อสงสัย แนะนำแนวทางขยายผลต่อยอด สำหรับองค์กร

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้  

การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใข้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching ด้วยวิธีการถามตอบและค้นหาคำตอบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามและหาคำตอบและรู้คิดด้วยตนเองสามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

เชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

 พนักงานขายและหัวหน้างานขายที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น ซึ่งองค์กรต้องการโปรโมทสู่ตำแหน่งผู้บริหารทีมงานขาย

 พนักงานขายผู้ซึ่งกำลังจะถูกมอบหมายงานในการบริหารการขาย

 พนักงานฝ่ายขายและการตลาด

 พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า

 หัวหน้าพนักงานขาย/การตลาด/บริการลูกค้า

 ผู้จัดการฝ่ายขาย

 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 ผู้จัดการฝ่ายบริการ

 ผู้จัดการทั่วไป

 กรรมการผู้จัดการ / เจ้าของธุรกิจ

 ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ


สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,200 บาท พิเศษ!!! สมัครอบรมก่อน 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

รับส่วนลดพิเศษ Special Price เหลือเพียง “4,700 บาท/คน” เท่านั้น

โปรพิเศษ2 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรม 5 ท่าน ชำระเพียง 4 คนเท่านั้น ในอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาสมาชิก 5,200 บาท/ท่าน (4 แถม 1)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ :0879100571

หากท่านต้องการสมัคร SALES COACHING for PERFORMANCE and TEAM LEADERSHIP in the DIGITAL ERA
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: SALES COACHING, SALES COACHING for PERFORMANCE and TEAM LEADERSH, การเป็นโค้ชการขายและความเป็นผู้นำ, การเป็นโค้ชการขาย, sales, ทักษะการเป็นผู้นำในการขาย
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace
4815บาท
กิจกรรมพนักงานจัดเป็น "หัวใจสำคัญ" ของการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก จึงจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมสร้างความคิด ทัศนคติ ศักยภาพ ให้กับพนักงงาน
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3900บาท
หลักสูตรด้านการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน โดยวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร และ บรรยายด้านภาษีอากร
Finance for Non-Finance Executives  คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน รุ่นที่ 2
4800บาท
หลักสูตรที่จะสอนให้ท่านรู้จักเรื่องการเงินภายในองค์กรแบบเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิคการสอนแบบฟังง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนา: เก็งกำไร-ลงทุนโครงการบ้านและอาคารชุดไหนดี
6000บาท
เปิดโผ-เจาะลึก 50 โครงการเด่นที่ควรซื้อเก็งกำไร-ลงทุนทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด ระดับราคาต่ำ ปานกลาง สูง ทั้งของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
2900บาท
สนทนาอย่างไรที่จะไม่เสียมารยาทสากลในการสื่อสารทางโทรศัพท์ คำไหนที่ควรใช้ตั้งแต่จุดเล็กจุดน้อย
อบรม โครงการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น
เปิดอบรม ยืนยัน การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
3900บาท
ทำงานเนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วนอกจากเราต้องดำเนินการ SET UP ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้