อบรมด่วน! INCOTERMS 2010ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหลักสูตร: 5879

จำนวนคนดู 2960 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

Rational and Significance

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2010 โดยมีผลบังคับใชแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554

ใน INCOTERMS 2010 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2000 โดยมี 4 เรื่องที่ทำการยกเลิก และมี 2 เรื่องที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่

จุดมุ่งหมายสำคัญ

การทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

กฏเกณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่าประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด