สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

7+7 เทคนิคคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างความสำเร็จและผลงานอย่างเหนือชั้น (7+7 Analytical Techniques for “Triple P” Performance)

จำนวนคนดู 45 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
7+7 เทคนิคคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างความสำเร็จและผลงานอย่างเหนือชั้น (7+7 Analytical Techniques for “Triple P” Performance)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 กรกฎาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 55 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

1.ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำงานเชิงรุก มีความรู้ความเข้าใจหลักการแนวคิดของการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ (Proactive Mindset)

2.รู้จักและเข้าใจเทคนิคและหลักการของ 7+7 เทคนิควิเคราะห์ สำหรับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงาน ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลงาน สินค้าหรือบริการ

3.มีโอกาสฝึกทักษะการใช้เทคนิควิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยการเลือกใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และได้เรียนรู้การนำเทคนิคต่างๆมาใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

4.รู้จักแนวคิดแบบ A3 สำหรับนำเทคนิควิเคราะห์ที่ได้เรียนรู้ไปขยายผลและประยุกต์ใช้งานในองค์กรเพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม


หัวข้ออบรมสัมมนา
กระบวนทัศน์การทำงานเชิงรุกกับความสำเร็จ

Workshop : การสร้างทัศนคติและความตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเชิงรุกผ่านกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

หลักการและความสำคัญของคุณค่าและคุณภาพต่อความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

แนวคิดการออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

มุมมองการบริหารจัดการสมัยใหม่และหลักการวัดความสำเร็จขององค์กรแบบ “Triple P”

การเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าและคุณภาพกับความสำเร็จขององค์กรแบบ “Triple P”

Discussion : กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ปัญหาเชิงคุณภาพในงาน”

oขยายขอบเขตมุมมองปัญหาเชิงผลิตภาพและคุณภาพในงานปฏิบัติการ การผลิตและงานสนับสนุน

oของดีมีคุณภาพตรงตามข้อกำหนด (Specification) ใครว่าไม่มีปัญหา

oนิยาม “คุณภาพ” สำหรับการทำงานสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล

oเหตุใด TQM จึงไม่มีวันตายและล้าสมัย

7+7 เทคนิควิเคราะห์ และการนำไปประยุกต์ใช้ (รู้จัก เข้าใจ ทำได้ ใช้เป็น)

เทคนิคการค้นหาและบ่งชี้ปัญหาในการทำงาน

oAffinity Diagram

oMatrix Data Analysis Chart

oGraph

oHistogram

oCheck Sheet

oControl Chart

เทคนิคการวิเคราะห์และบ่งชี้สาเหตุของปัญหา

oCause and Effect Diagram

oRelation Diagram

oPareto Diagram

oScatter Diagram

เทคนิคการประเมินทางเลือกและตัดสินใจแนวทางการแก้ไขปัญหา

oTree Diagram

oMatrix Diagram

oProcess Decision Program Chart

oArrow Diagram

Workshop : กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ผ่านการทดลองจัดทำและฝึกทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ จากตัวอย่างกรณีศึกษาและปัญหาจริงในงานของผู้เข้าอบรม

แนวคิดแบบ A3 และการประยุกต์ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาและการทำงานเชิงรุก

สรุปการเรียนรู้ และแนะนำแนวทางการนำไปขยายผล ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,900.00 บาท    โปร 1 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาสมาชิก 4,500 บาท/ท่าน หรือ

  โปร 2 สมัครเข้าร่วมอบรม 5 คน ชำระค่าบริการเพียง 4 คน เท่านั้นในราคา 4,900 บาทต่อคน (4 แถม 1)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:INITIATIV Company Limited
ชื่อผู้ติดต่อ:phatcharaporn
เบอร์โทรศัพท์ :0879100571

หากท่านต้องการสมัคร 7+7 เทคนิคคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างความสำเร็จและผลงานอย่างเหนือชั้น (7+7 Analytical Techniques for “Triple P” Performance)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การทำงานเชิงรุก, เทคนิคคิดวิเคราะห์, 7+7 Analytical Techniques for “Triple P” Performan, การคิดวิเคราะห์, 7+7 เทคนิคคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างความสำเร็จและผลงา
Signature Analysis for Selection Technique
3900บาท
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
18,000บาท
การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง
เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3800บาท
ISO 45001 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกท่านในองค์กรควรจะคำนึงถึงอยู่ตลอดระยะเวลา เนื่องจากความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค์กรนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลถึงผลิตผลโดยรวม หากได
เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan รุ่นที่ 5
4000บาท
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณกำลังมองหาสูตรพลิกธุรกิจอยู่หรือเปล่า มาร่วมพลิกธุรกิจ 8 มิ.ย นี้ กับนักพลิกธุรกิจตัวเอง จำกัดเพียง 100 ธุรกิจต่อรอบเท่านั้น!! สามารถมาได้ 2 ท่านต่อธุรกิจ
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
กลยุทธ์บริหารการขายสินค้าหน้าร้าน
3900บาท
เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นของการขายที่ประสบผลสำเร็จ เพิ่มความมั่นใจในการขายได้
ยืนยัน เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing
3900บาท
ก้าวสู่…MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อSOFTWARE ราคาแพง หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหา
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ