registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตรอบรม Quick Win Selling

จำนวนคนดู 42 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม Quick Win Selling
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

          ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!!คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท

         หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ สำหรับCourse Aพร้อม ตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทอง พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้าง ความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง

     2. เพื่อ นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย

1. การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ 

 • การยืนต้อนรับที่หน้างาน 
 • การไหว้ 
 • การยื่นนามบัตร 
 • การยิ้ม 
 • การเชิญลูกค้า 
 • คำพูดสุภาพ 

2. การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย

3. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้าVIP

 • กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็นVIP เพื่อเป็นสร้างความเอกลักษณ์ 

Modules 2กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย

4. การเปิดการขายอย่างแนบเนียบลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ 

 • คำพูดชักจูง

5. เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า

 • คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ
 • คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ  
 •  คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ 
 • คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย 
 • เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของรถแห่งความสุขของลูกค้า                        

6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า

 • กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถาม ลูกค้าเพื่อเปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป 

7. การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน

 •  การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า 
 • สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์ 
 • ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของรถที่ลูกค้าสนใจ 
 • การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ 
 • วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ 
 • มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย 
 • การเชิญลูกค้าทดทองขับรถ (Test Drive) 
 • คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของรถ ขณะสนทนาในรถ 
 • คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนาในรถเพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย 
 •  หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น 
 •  ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า 
 •  การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า 
 • การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย 
 • การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย 
 • สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ 
 • สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง 

8. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น

 • กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอนและรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
 • ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง 

9. การปิดการขายอย่างแนบเนียน

 • การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย 
 • การปิดการขายด้วยคำถามเปิด 
 • การปิดการขายด้วยคำถามปิด 
 • การปิดการขายด้วยรถในฝัน 

10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง

 • กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ

Modules3 การติดตามลูกค้า

11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม

12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง 

13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป

14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า

 •  กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ

15.สรุป คำถาม คำตอบ


 ใบรับรอง: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่งแอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, พนักงานขาย, นักขายมือทอง, การขาย
หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
3900บาท
การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
3800บาท
 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
หลักสูตรสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
3900บาท
ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั
เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0
3800บาท
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก
3800บาท
: งานกิจการค้าปลีกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องเป็นบุคคลที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ต้องมีจิตสัมผัสของผู้ประกอบการท
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายขั้นเทพ
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้อง
การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน
3800บาท
นักขายปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นขายเชิงปริมาณ แต่ต้องเน้นที่ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มในงานขาย เพื่อเกิดการขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยิน
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว