registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำปี

จำนวนคนดู 80 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึกหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำปี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
TREND การจ่ายโบนัสและค่าตอบแทนในอนาคต

จะเป็นอย่างไร?

• จ่ายผลตอบแทนอย่างไร? ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นธรรม 

• หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดีจําเป็นหรือไม่ที่ต้องจ่ายโบนัสพนักงาน 

• วิเคราะห์ “โครงสร้างเงินเดือน” ให้สัมพันธ์กับการจ่ายโบนัสและค่าตอบแทน 

• กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 30 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

หัวข้อสัมมนา

1. หลักและแนวคิดการบริหารค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง

1.1. นโยบายหลักการจ่ายค่าตอบแทน

1.2. ความสำคัญของการจ่ายค่าตอบแทน

1.3. วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

2. การบริหารค่าตอบแทน เครื่องมือในการบริหารจัดการ

2.1. การจ่ายค่าตอบแทน (ทางตรง, ทางอ้อม)

2.2. หลักการบริหารค่าตอบแทน

2.3. การสำรวจโครงสร้างค่าจ้างประจำปี Compensation Survey

3. การกําหนดงบประมาณการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือนฯ

3.1. หลักเกณฑ์ในการกำหนดงบประมาณการจ่ายเงิน

4. รูปแบบ/วิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี

4.1. รูปแบบและข้อดีข้อเสีย การจ่ายโบนัส

• จ่ายเท่ากันทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข

• จ่ายตามผลการปฏิบัติงาน

• จ่ายแบบผสมทั้งเท่ากันทุกคนและตามผลงาน

4.2. รูปแบบและข้อดีข้อเสีย การปรับเงินเดือนประจำปี

• แบบอัตราคงที่

• แบบขั้น อิงจำนวณขั้นเป็นเกณฑ์

• แบบเป็นอัตราร้อยละอิงกับฐานเงินเดือน

• แบบเป็นอัตราร้อยละอิงกับค่ากลางของโครงสร้างเงินเดือน

5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัสและปรับเงินเดือน ประจําปีให้เกิดความเป็นธรรม

5.1. เทคนิคในการเชื่อมโยงผลงานของพนักงานสู่การจ่ายโบนัสและค่าตอบแทน

5.2. ข้อมูล และสถิติที่ต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณโบนัส

5.3. ความถี่ของการจ่ายโบนัสควรเป็นอย่างไร

5.4. การเหมาจ่ายโบนัสในอัตราตายตัวมีผลดีผลเสียอย่างไร

6. ปัญหาและข้อควรระวังในการพิจารณาโบนัสที่ผิดพลาดและไม่เป็นธรรม

7. แนวโน้มการจ่ายเงินโบนัส และปรับเงินเดือนปี 2017

8. กรณีศึกษา : การนําเสนอของบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี

9. แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คำนวณโบนัส, การขึ้นเงินประจำปี, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
Creative Thinking
3,900บาท
หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่น
การเพิ่มศักยภาพขององค์การด้วยการโค้ช
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านจะได้ทำความรู้จักและเข้าใจศาสตร์การโค้ช (Coaching) หลักการและกระบวนการโค้ชเพื่อการส่งเสริมศักยภาพและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรคและยั่งยืน ถ่ายทอดโดยโค้ชมืออาชีพ ที่ผ่านการรับรองระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่
4500บาท
หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานมีประสิทธิภาพสูง จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลักCompetency & Be
หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3600บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ แนวทางการบริหารจัดการผลิต ในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาและได้รับการ
การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ Coaching for Peak Performance
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีท่านที่ 4 ทันที (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สมัคร ติดต่อคุณจิ๋วนะคะ
INCOTERMS 2020 RULES
3900บาท
INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)