การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย

จำนวนคนดู 234 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 4 กรกฎาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 28 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 21 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 168 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานี่จัดเก็บหรือพักสินค้า เพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานภายในคลังสินค้าจำเป็นต้องอาศัยพนักงานฝ่ายปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และเครื่องมือที่ใช้กันโดยทั่วไปคือรถ Fork Lift ซึ่งหากพนักงานไม่มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อาจเกิดอันตรายในการใช้งานได้รวมถึงความเข้าใจของพนักงานที่ทำงานภายในคลังสินค้าเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน เช่น การจัดเก็บสินค้า การตรวจรับจ่ายสินค้า และการจัดสินค้าตามเอกสารการเบิกจ่าย รวมถึงการดูแลรักษาสินค้า ก็จะทำให้การทำงานประสบกับปัญหาซึ่ง หลักสูตร “การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย” จะข่วยในการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานที่ทำงานภายในคลังได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และความสำคัญของการทำงาน รวมถึงทบทวนการใช้และการขับรถ Fork Lift ที่ได้เคยอบรมมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา 

1.ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตาม (JD) และความสำคัญของงานที่ทำ

2.ทราบถึงหลักและวิธีการอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.ผู้เข้ารับการอบรมจะทราบหลักวิธีการจัดเก็บ จัดสินค้าเพื่อจ่าย

4.ทราบถึงการดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และตรงตามระบบ

5.ทราบหลักสำคัญในการบริหารเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

6.ทราบความสำคัญของระบบ ISO และแนวทางในการปฏิบัติตามระบบ ISO

7.การควบคุมอารมณ์ (EQ) ในการปฏิบัติงาน

8.ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพตามระบบ (KPI) ตามระบบ ISO

9.ทราบถึงความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

10.ทบทวนการใช้รถ Fork Lift ไฟฟ้า แบบยืนและนั่ง และดีเซล

11.ทบทวนคู่มือการใช้รถเพื่อความปลอดภัย

12.ปัญหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.หน้าที่ความรับผิดชอบ (JD) และความสำคัญของงานที่ทำในความรับผิดชอบ

2.ความสำคัญของกฏระเบียบขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ

3.หลักการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวเอง

4.การดูแลสินค้าในความผิดชอบ การจัดเก็บสินค้าแต่ละแบบ

       4.1 FIFO,FEFO แบบกลุ่ม, ABC แบบเติมเต็ม, แบบ Fix Location และไม่ Fix Location

5.ความสำคัญของนโยบายขององค์กร วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

6.หลักการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน

7.การปฏิบัติงานตามระบบ ISO เพื่อให้เห็นความสำคัญของระบบ ISO และการปฏิบัติตาม

และการวัดประสิทธิภาพตามระบบ (KPI) ตามระบบ ISO

8.การควบคุมอารมณ์ (EQ) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

9.การปฏิบัติงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน

10.การดูแลงานในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

11.ทบทวนการใช้และการขับรถ Fork Lift และทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการใช้รถ Fork Lift

      11.1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับรถ Fork Lift

      11.2 รถไฟฟ้าแบบยืน แบบนั่ง

      11.3  รถดีเซล

      11.4 การตรวจเช็คก่อน และหลังการใช้งาน

      11.5 การบำรุงรักษาประจำวัน

      11.6 การขับรถอยางปลอดภัย และข้อควรระมัดระวัง

12.ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น


Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้แล...

ดูรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่ทำงานภายในคลังสินค้า พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทุกคน หรือพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่แล้วและขับรถ Fork Lift ได้ 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท สมัครลงทะเบียนท่านละ 3,300 บาท

สมัครลงทีเบียน 2-4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

สมัครลงทีเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภา่ษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:แพรรพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การเป็นวิทยากรภายในองค์กร์อย่างมืออาชีพ, กาเพิ่มทักษะพนักงานคลังสินค้าและทบทวนการขับรถ, การควบคุมการขนส่งสินค้า