ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

จำนวนคนดู 49 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 พฤษภาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 129 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 26 กันยายน 2563

เวลา 07:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 248 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือวิทยากรภายในองค์กรมีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม การวางตัว การสร้างบรรยากาศ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับเนื้อหาที่อบรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ช่วยในการพัฒนา และวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

1.ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร

2.ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม

3.ทราบถึงหลักและวิธีการพูดที่ถูกต้อง

4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วม

ของพนักงานอบรม ให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร รวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มาใช้

5.ทราบถึงแนวทางการค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร

6.เป็นแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน

7.ทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากร

8.ทราบถึงเทคนิคการอบรมพนักงนของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

9.ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอน

และขึ้นเวที

10.ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพ

การแนะนำตัว

11.การจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัด

12.ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.บทบาทหน้าที่และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม

2.ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม

3.การถ่ายทอดเนื้อหา การพูด การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลา

ในการฝึกอบรม

4.การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม

5.การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม

6.การคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรในองค์กรหรือหน่วยงาน

7.การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม

8.การวางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการฝึกอบรม

9.การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม

10.การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน

11.การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร

และผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการออกแบบการจัดกิจกรรม workshop

12.การออกแบบและเขียนหลักสูตร รวมถึงการจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอ

13.แนวทางในแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเป็นวิทยากร

14.การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ

     15.การจัดทำรายงานเอกสารต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร

     15.1 รายงานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่

     15.2 รายงานการจัดฝึกอบรมภายนอกสำหรับพนักงาน

     15.3 รายงานประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพนักงาน

     15.4 การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

     15.5 ประเมินผลในการฝึกอบรม

16.ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ หรือพัฒนาพนักงานเก่าเพื่อให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะ รวมถึงผู้ที่สนใจในอาชีพวิทยากร 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท สมัครลงทะเบียนท่านละ 3,300 บาท

สมัครลงทีเบียน 2-4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สมัครลงทีเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภา่ษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การทำงานคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถFork Lift, การเตรียมพร้อมเพื่อขอรับรองISO, หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งเพื่อการบริหารงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
3900บาท
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตร ในการทำงาน
การขายอย่างมืออาชีพ (ทั้งออกไปพบลูกค้าและประจำจุดขาย)
3800บาท
การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ พนักงานขาย คือ บุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ นำความสำเร็จมาสู่ท่าน เตรียมพร้อม และพัฒนา เพิ่มกลยุทธ์ สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (29/1/63)
4922บาท
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน หลักการบริหารงานที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องทราบ และ กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) : บทบาทการเป็นหัวหน้างานและภาวะผู้นํา
ยืนยัน หลักสูตร finance for nonfinance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน
3900บาท
ในโลกยุตที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้อง
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่
3900บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
PDCA & 8Ds
3900บาท
พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป รับราคาสมาชิกทุกที่นั่งทันที พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนา