การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop

จำนวนคนดู 528 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 31 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน การใช้ฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงิน หลักสูตรนี้เน้นการประยุกต์ และปรับแต่งฐานข้อมูลจาก MS-Excel สู่วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี และงบการเงินด้วย MS-Power BI Desktop เพื่อใช้สรุปวิเคราะห์ข้อมูลทางตัวเลขการเงิน เช่น งบแสดงสถานะการเงิน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนตามแนวตั้ง การวิเคราะห์งบดุลตามแนวตั้ง รวมถึงงบการเงินอื่นๆ เป็นต้น

สามารถเก็บชั่วโมงฝึกอบรม CPD บัญชีวิชาอื่น 6 ชม.

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.แนวคิดการประยุกต์ใช้ MS-Power BI Desktop สำหรับงานทางด้านธุรกิจ 

 •   รู้จักประสิทธิภาพ MS-Power BI Desktop และวิธีการติดตั้งโปรแกรม 
 •   เรียนรู้ส่วนประกอบและการปรับแต่งโปรแกรม MS-Power BI Desktop

2.การปรับแต่งข้อมูล การนำข้อมูลเข้า และเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล (Get Resource Data) 

 •   การปรับแต่งฐานข้อมูลประเภทของงบการเงินผ่าน MS-Excel ก่อนนำมาใช้งาน 
 •   การใช้สูตรคำนวณ เพื่อจัดการงบการเงินและบัญชี
 •  การบริหารจัดการ Data Source และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Excel Workbook

3.การสร้างข้อมูลแบบจำลอง (Model Data) 

 •   การลดขนาดข้อมูลด้วยตัวแก้ไขแบบสอบถาม 
 •   การแปลงข้อมูล และการตั้งค่าตัวกรองข้อมูลแทนที่ค่าได้
 •   การแปลงข้อมูล Unpivot, การแปลงข้อความ, คอลัมน์ตัวเลข
 •   การแทรกคอลัมน์ที่กำหนดเอง
 •   การผนวกข้อมูลไปยังแบบสอบถาม
 •   การเพิ่มคอลัมน์แบบดัชนี การล้างข้อมูล การผสานข้อมูล

4.การสร้างรายงานแบบแผนภาพ ในรูปแบบงบการเงินและบัญชี (Diagram report creation In the form of financial statements and accounts) 

 •   การออกแบบและสร้างรูปแบบรายงานแบบแผนภาพ เช่น Table, Matrix Table, Card, Multirow Card, Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Area Chart, Scatter Chart เป็นต้น 
 •   การสร้างตัวกรองเงื่อนไข เช่น การสร้างคอลัมน์คำนวณ การสร้างหน่วยวัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เฉพาะส่วนของรายงานที่ต้องการนำเสนอ
 •   การบันทึกผลงานจัดเก็บไว้ในแกลเลอรี่

5.การแก้ไขและการจัดพิมพ์รายงาน (Modify and Print a Report)

 •   การปรับแต่งหน้ารายงาน เช่น การเปลี่ยนชื่อ, การกำหนดตัวกรองเงื่อนไขลงไปในรายงาน 
 •   การพิมพ์หน้ารายงาน

6.การสร้างและออกแบบแดชบอร์ด (Create a Dashboard) 

 • การออกแบบและสร้างแดชบอร์ด 
 • การสร้างแดชบอร์ดด้วยข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
 • การตั้งค่าแดชบอร์ด สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ 


7.การแบ่งปันข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Share Data with Colleagues and Others) 

 • การแชร์รายงานและแดชบอร์ด 
 • การเผยแพร่รายงาน และเพิ่มทีมงานเข้าสู่โครงการ
 •  การสร้าง QR เพื่อแชร์ไฟล์

8.เก็บตกปัญหาการใช้งาน “การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจผ่าน MS-Power BI Desktop”

วิทยากร

สุเทพ โลหณุต

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (งานเอกสาร, การผลิต, การสร้างแบรนด์ Personal Branding & Image, การสร้างรายได้, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

วิทยากรชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. ฝ่ายบริหาร

3. ผู้สนใจทั่วไป

สามารถเก็บชั่วโมงฝึกอบรม CPD บัญชีวิชาอื่น 6 ชม.

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท อัตราค่าอบรม/สัมมนา 4,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**ราคานี้รวมค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน

 **สมัครภายใน 31 ตุลาคม 2563 ค่าสัมมนา 4,100 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

**สมัครภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 ค่าสัมมนา 4,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

**สมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ค่าสัมมนา 4,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณัฏฐกานต์
เบอร์โทรศัพท์ :062-948-1929
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Power BI, Excel, บัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด