\"CRM &BI สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร\" (CRM & Business Intelligence to improve your relationship with your customers)

รหัสหลักสูตร: 620

จำนวนคนดู 1773 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

อบรมสัมมนาฟรี ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานจะได้รับของรางวัล

"CRM &BI สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร"

    (CRM & Business Intelligence to improve your relationship 

with your customers)

วัน ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น.

ห้อง 10201 (อาคาร 10 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ร่วมค้นหาแนวคิดกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และระบบช่วยในการตัดสินใจในการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับองค์กรยุคใหม่

การแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน เป็นการแข่งขันทางด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ ซึ่งระบบ "ERP" เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความต้องการองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โปรแกรมความยืดหยุ่น สนับสนุนการทำงานทั้งในปัจจุบัน และ อนาคตสามารถสนับสนุนการทำงานที่ครบวงจรโดยเป็นระบบเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน และสามารถลดการซ้ำซ้อนในการดำเนินงานได้รวมทั้งสามารถทำให้ธุรกิจอยู่ชั้นแนวหน้าด้วยการทำให้องค์กรเห็นภาพที่แท้จริงของสถานการณ์ ข้อมูลที่ฉับไว ซึงจะส่งผลความสามารถนี้ไปถึง การวางแผน และการพยากรณ์ และการพยากรณ์ธุรกิจในอนาคตการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างความรู้เกี่ยว กับแนวคามคิดข้างต้นแก่องค์กร และผู้สนใจเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไปบรรยายโดย :คุณ ทวีชัย อภิชัยนิมิตดี ที่ปรึกษาอาวุโส ระบบ CRM, Oracle Thailandคุณ ธิดาพร สันติมานะวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค อาเซียน Oracle Asia Pacificดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี Chief Technology Officer, PTT ICT Solutionsวันเวลา-สถานที่ :วัน ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น.ห้อง 10201 (อาคาร 10 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยAgenda : 27 March 2009 Friday :วันและเวลา กำหนดการ08.30 ลงทะเบียน09.00 กล่าวเปิดงานสัมมนา09.30 สัมมนาช่วงที่ 1 CRM & Marketing10.30 พักรับประทานอาหารว่าง10.45 สัมมนาช่วงที่ 2 BI: Business Intelligence11.45 แจกของรางวัล กล่าวจบงานสัมมนาสมัครเข้าร่วมสัมมนา :ลงช่อง - นามสกุล บริษัท ตำแหน่ง ได้ที่ E-mail : [email protected] หรือสอบถาม คุณวุฑฒิสาร 08-4660-8644 register online at  http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/crm/register.php [attachments size=small label=doctitle docid=653]

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด