5Q เพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จของงาน (5Q for High Value and Effective Work)

จำนวนคนดู 61 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
5Q เพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จของงาน (5Q for High Value and Effective Work)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 10 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 59 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ที่มาของหลักสูตร

5Q เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารงานของหัวหน้างานและการทำงานของพนักงานทุกระดับ การมี 5Q จะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จอันจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยหลักการ การเรียนรู้ มีความเข้าใจและซึมซับความฉลาดและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านเพื่อความสำเร็จของงาน กลายมาเป็นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยการทำงานที่เป็นเลิศ อันจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น อันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างสูงสุด 

ทั้งนี้รูปธรรมความสำเร็จขององค์กรวัดได้จากคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ทำงานควรได้รับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำความสามารถมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายในได้ในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการเสริมสร้างความฉลาดและพัฒนาความสามารถทั้ง 5 ด้านเพื่อความสำเร็จของงาน 

2. สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายของรวมถึงเข้าใจตนเองว่าแต่ละท่านมี 

5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) ในระดับไหน อย่างไร 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นเลิศ 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ 5Q ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Topics

Module 1 : Concept & Principle of Quotient (Q) 

- Q คืออะไร และทำไมถึงสำคัญกับการทำงาน 

- Q ที่พนักงานควรมี และQ ไหนที่ควรมีในการทำงาน 

- การพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) 

Module 2 : Intellectual Quotient (IQ) 

- ขีดความสามารถของบุคคล --> ความรู้ (Knowledge) 

- ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 

- Workshop : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 

Module 3 : Emotional Quotient (EQ)               

- สูตรสำเร็จของการจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเอง 

- แบบบันทึกอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

- ทำบัญชีรอยยิ้ม (ฝาก – ถอน) 

- Workshop : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเอง 

Module 4 : Adversity Quotient (AQ)  

- องค์ประกอบทั้ง 4 ที่ใช้ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ 

- สูตรสำเร็จของการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย 

- Workshop : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย 

Module 5 : Output Quotient (OQ) 

- วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานแบบ PDCA 

- การแสดงผลงานที่มีคุณค่าในการทำงานแบบเชิงรุก   

- Workshop : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า 

Module 6 : Spiritual Quotient (SQ)  

- หลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องจริยธรรม 

- สูตรสำเร็จการเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี 

- Workshop : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี 

Module 7 : 5Q Application on Task 

- วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนถึงความเข้าใจตนเอง 5Q 

- การประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานและการดำเนินชีวิต 

- Conclusion : 5Q for Effective Work 

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับในองค์กร

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม 

3) กรณีศึกษา แบบยกตัวอย่างเป็น Case Study และแบบสถานการณ์จริง (Workshop) 

4) สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

5) บรรยาย 40%, Workshop 60%

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร 5Q เพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จของงาน (5Q for High Value and Effective Work)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, 5Q เพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จของงาน, 5Q

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง
วรพล(โค้ชพล)