ฟรี การสัมมนาเรื่อง \"แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว\"

จำนวนคนดู 913 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, Total Quality Management, อุปนายกฝ่ายส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์, อ. วิชาญ นาคทอง, อ. ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์, การบูรณาการการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับมาตรฐาน ISO50001:2011, กลยุทธ์ในการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด