หลักสูตรอบรม กลเม็ดเคล็ดลับ การขายอย่างที่ปรึกษา

รหัสหลักสูตร: 63505

จำนวนคนดู 408 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล
      ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ลูกค้าของแต่ละธุรกิจมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไป พนักงานต้องมีทักษะในการเข้าใจลักษณะธุรกิจและความต้องการของลูกค้า จนสามารถเสนอแนะ และ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า จนลูกค้ารู้สึกว่า เราไม่ได้ขายหรือให้บริการอย่างขอให้เสร็จไปที แต่เราเป็น ที่ปรึกษา หรือ เป็นคู่แท้ทางธุรกิจ (Business Partners) ผลที่เกิดขึ้นคือ ลูกค้าจะไว้เนื้อเชื่อใจ มั่นใจ รู้สึกสัมผัสได้ถึงบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง จนไม่กล้าจะหนีไปไหน

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้าพนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน การขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษากับลูกค้า ตั้งแต่การเข้าใจลักษณะธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า เข้าใจลักษณะการขายและการให้บริการอย่างที่ปรึกษา การทำ Workshop การขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษา เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับ เรื่องการขายอย่างที่ปรึกษา

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษากับลูกค้าให้เหมาะกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการขายและบริการได้อย่างเป็นระบบ

    4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จนกลายเป็นจุดได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน


Module 1: ขายและบริการ.......อย่างที่ปรึกษา

    1.ความหมายและความสำคัญของการขายอย่างที่ปรึกษา (Consultative Selling)

    2.สร้าง DNA Sales Consulting ให้กับ.....พนักงานขาย

    3.เข้าใจลักษณะธุรกิจของลูกค้าเพื่อโอกาสในการขาย

    4.วิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการของลูกค้าที่จะให้คำปรึกษา

    5.คุณภาพที่ลูกค้าต้องการจากการขายและการให้บริการอย่างที่ปรึกษา

    6.กิจกรรม Workshop: เจาะลึก...เพื่อเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง

Module 2: ขายและบริการเกินความคาดหวัง....อย่างมีชั้นเชิง

    7.สุดยอด 4 ขั้นตอนการขายและการให้บริการอย่างที่ปรึกษา

        1.เปิดการขายเพื่อสร้างความไว้วางใจ

               •สร้างบุคลิกที่น่าเชื่อถือ

               •แนะนำตัวอย่างมืออาชีพ

               •การเปิดใจลูกค้า

        2.การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของธุรกิจลูกค้า

               •*** R.E.A.L. method ***

        3.การนำเสนอ Solution และการเจรจาต่อรอง

               •จำนวน Solution มีผลต่อการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง

               •การตอบข้อโต้แย้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

        4.การปิดการขาย

    8.เทคนิคการขายและบริการอย่างที่ปรึกษา

    9.ลักษณะการใช้คำพูดในการนำเสนอและตอบคำถาม

        •การยกตัวอย่างให้ลูกค้าเป็นประโยชน์

    10.กิจกรรม Role Play: การขายอย่างที่ปรึกษา

    11.สรุป คำถามและคำตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาหลักสูตรออนไลน์

อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ

อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ขายอย่างที่ปรึกษา, เทคนิคการขาย, ที่ปรึกษาการขาย, การขาย, อบรม, สัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด