อบรมฟรี! กลยุทธ์การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนกับมาตรฐาน ISO50001:2011

จำนวนคนดู 1029 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เนื่องด้วย EQS Training Center ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืนตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 ซึ่งมีการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา อีกทั้งมาตรฐานนี้ยังสอดคล้องกับ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2550 ที่กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงาน ดังนั้นบริษัท ฯ จึงจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนกับมาตรฐาน ISO50001:2011” ขึ้น ในการสัมมนานี้ ท่านจะได้ทราบถึงข้อกำหนดเบื้องต้นและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบการพลังงานตามมาตรฐาน ISO50001:2011 ให้ประสบผลสำเร็จ จากทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อบรมนวดไทย (ระยะสั้น) 3 วัน, สมาคมแพทย์แผนไทย (ศูนย์สุขมวิท), หลักสูตรนวดไทยแผนไทย (หลักสูตรระยะสั้น อบรมฟรี), วันเสาร์ที่ 20 ส.ค., สัมมนาฟรี!!เปิดโลกวอร์แรนต์อนุพันธ์ เจาะลึก DW ใหม่ของ ASP, ตอบทุกปัญหาที่ท

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด